Aftrekbare kosten bij partneralimentatie: een ongelijke behandeling

Bij het betalen van partneralimentatie mag de ontvanger de gemaakte kosten aftrekken van de belastingen. Dit lijkt echter een ongelijke behandeling, aangezien de betaler van alimentatie geen scheidingskosten mag aftrekken. In dit artikel bespreken we de redenen achter deze ongelijke behandeling en de mogelijke gevolgen ervan. Uiteindelijk geven we advies over het afstemmen van de aangifte met uw ex-partner.

Geen gelijke behandeling

Volgens de Wet Inkomstenbelasting mogen kosten die gemaakt worden om een uitkering te ontvangen of te behouden, worden afgetrokken van de inkomsten. Dit geldt ook voor de ontvangers van partneralimentatie. Echter, voor de betaler van alimentatie geldt deze regel niet. Hoewel u de partneralimentatie mag aftrekken van uw inkomsten, mag u de scheidingskosten die u hiervoor maakt niet aftrekken. Dit creëert een ongelijke behandeling tussen de ontvanger en de betaler van alimentatie.

Krijgen vs. besteden van inkomen

Volgens de rechter is deze ongelijke behandeling toegestaan. Zelfs de Hoge Raad heeft deze ongelijkheid goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de wet een onderscheid maakt tussen kosten die te maken hebben met het krijgen van inkomen, en kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen. Kosten die verband houden met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn.

Stem uw aangifte af met uw ex-partner

Wanneer er sprake is van partneralimentatie, controleert de Belastingdienst of de aangiftes van de betaler en de ontvanger op elkaar aansluiten. Wat u aftrekt, moet overeenkomen met wat uw ex-partner aangeeft. Als dit niet het geval is, kan de Belastingdienst correcties en mogelijk boetes opleggen. Dit kan ook leiden tot extra problemen tussen u en uw ex-partner. Daarom is het belangrijk om de aangifte inkomstenbelasting voor het scheidingsjaar goed af te stemmen met uw ex-partner. Het is verstandig om deskundig advies in te winnen om dit proces soepel te laten verlopen.

Hoewel het betalen van partneralimentatie en het aftrekken van kosten een ongelijke behandeling lijken te creëren, is dit volgens de wet en de rechter toegestaan. Kosten die te maken hebben met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn. Het is belangrijk om de aangifte goed af te stemmen met uw ex-partner, vooral bij situaties met fictieve partneralimentatie, om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. 

Gaan u en uw partner uit elkaar en bent u op zoek naar de juiste begeleiding van uw echtscheiding? Onze Scheidingsexperts helpen u graag met hun fiscale, financiële en juridische kennis.