Onze partners

Scheidingsexpert werkt samen met een aantal deskundige partners. Samen zoeken we naar oplossingen om het traject zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Qua dienstverlening vullen we elkaar aan. Bent u klant bij één van onze partners, dan krijgt u 10% korting op onze tarieven!

NBG hypotheken

Scheidingsexpert werkt samen met NBG hypotheken. Samen zorgen wij er voor dat jullie scheiding niet alleen juridisch, maar ook fiscaal en financieel goed geregeld wordt.

Doordat onze scheidingsbegeleider en hypotheekadviseur met elkaar samenwerken, kunnen er meer woonwensen gerealiseerd worden. Scheiden en financiën gaan hand in hand, net als Scheidingsexpert en NBG!

Maak hier een vrijblijvend adviesgesprek Scheidingsexpert – NBG hypotheken

Van Bruggen Adviesgroep

Onze scheidingsexperts werken nauw samen met de financieel adviseurs van Van Bruggen Adviesgroep om scheidende klanten zoveel als mogelijk te ontzorgen in een toch al emotioneel en ingewikkeld traject. Elke financieel adviseur van Van Bruggen Adviesgroep voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en is deskundig in zijn of haar vakgebied. Of het hypotheek, verzekeringen, makelaardij, leningen of overige financiële vraagstukken betreft: voor hen staat u centraal. Dit betekent dat u snel bij hen terecht kunt en ze graag de tijd voor u nemen om u optimaal te adviseren en van dienst te zijn.

Maak hier een vrijblijvend adviesgesprek Scheidingsexpert – Van Bruggen

Veldsink Advies

Een scheiding kan een kostbaar en langdurig proces zijn. Je moet van loket naar loket en die loketten kijken naar een deel van de procedure, terwijl alles erg sterk met elkaar samenhangt. Wij bieden jullie een totaaloplossing voor het afhandelen van jullie scheiding. We werken nauw samen met Veldsink Advies. Samen zorgen we dat de procedure zo efficiënt en goed mogelijk verloopt. Dit bespaart geld en tijd, en zorgt dat je de best mogelijke uitkomst krijgt bij jullie scheiding.

Maak hier een vrijblijvend adviesgesprek Scheidingsexpert – Veldsink Advies

KPN Inspire

KPN Inspire is de personeelsvereniging van KPN. KPN Inspire wil graag dat jouw scheiding voor jou, je partner en eventuele kinderen zo goed mogelijk wordt geregeld. Door mediation kunnen jij en je partner goede afspraken maken, zodat jullie als onafhankelijke individuen zelfstandig verder kunnen.

Maak hier een vrijblijvend adviesgesprek Scheidingsexpert – KPN Inspire

PostNL

Elly de Vries, directeur PersoneelsVoorzieningen PostNL, over deze samenwerking:

Wij werken samen met Scheidingsexpert Nederland omdat wij kwalitatief goede en laagdrempelige hulp willen bieden aan (gepensioneerde) werknemers van PostNL die gaan scheiden. We vinden het belangrijk dat onze werknemers en hun (ex-)partners, onafhankelijk van elkaar, na de scheiding een financieel zelfstandige huishouding kunnen voeren. Mochten er financiële knelpunten of problemen zijn, dan kunnen de scheidingsexpert en de consultant van PV PostNL deze zoveel als mogelijk samen wegnemen. Bovendien geven wij als extra steuntje in de rug een gift als bijdrage in de kosten voor de hulp van Scheidingsexpert Nederland.

Maak hier een vrijblijvend adviesgesprek Scheidingsexpert – PostNL

Florius

Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden en u zult veel vragen hebben. Voor veel van deze vragen heeft u verschillende adviseurs nodig. Dit geeft extra zorgen in een hectische en emotionele periode. Daarom werken wij samen met Florius en uw hypotheekadviseur om zo alle zaken rond een scheiding voor u te regelen.

Snel inzicht in uw situatie 

Uw scheidingsexpert neemt u samen met uw hypotheekadviseur veel zorgen uit handen. Als u hiervoor toestemming geeft, stemmen zij gedurende het gehele scheidingstraject de adviezen met elkaar af. Hierdoor wordt snel duidelijk of de afspraken die u met uw partner maakt, financieel haalbaar zijn. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, maar ook over de overwaarde of eventuele restschuld.

Geen scheidingsconvenant nodig voor hypotheek 

Als wij u begeleiden bij uw echtscheiding kunt u uw Florius hypotheek gemakkelijk op uw naam óf op de naam van uw partner kan zetten. Dit kan dan al voordat u uw convenant heeft getekend. Dit heet ook wel ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Door onze financiële kennis en ervaring weten wij precies wat nodig is om de hypotheek op één naam te zetten.

Ook als u een andere woning gaat kopen en het past binnen uw financiele mogelijkheden, ontvangt u van Florius al een bindende offerte voordat het convenant bij ons getekend is. Zo heeft u snel zekerheid rondom uw hypotheek.

Vereniging Eigen Huis

Als onafhankelijke vereniging helpen zij bijna 750.000 leden bij het kopen en het duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis. Zij zijn belangenbehartiger voor de huizenbezitter en woningmarktexpert. U kunt voor verschillende diensten bij hen terecht.

Vereniging Eigen Huis en Scheidingsexpert werken samen om u als huizenbezitter bij en na uw scheiding optimaal te kunnen ontzorgen en bedienen. Naast professionele begeleiding bij het uitvoeren van de afspraken over uw gezamenlijke woning na de scheiding, biedt onze samenwerking ook ander voordeel: zo is de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van de scheiding vaak complex, zeker als u een gezamenlijke woning heeft. Wij verzorgen graag de aangifte over het jaar van de scheiding voor u en uw ex-partner. Bent u lid van Vereniging Eigen Huis en heeft u uw scheiding bij ons afgerond? Dan krijgt u € 75,00 korting per persoon op de kosten van deze aangifte. De afspraken die zijn vastgelegd bij de scheiding worden in beide aangiften verwerkt en op elkaar afgestemd. Ook wordt voor u berekend welk bedrag u en uw ex-partner nog met elkaar moeten verrekenen.

Heeft u al hulp bij uw scheiding of staan de afspraken reeds in een concept convenant vastgelegd? Dan kijken wij graag met u mee of deze afspraken juridisch en fiscaal ook correct zijn vastgelegd. Daarnaast geven wij u in inzicht in de financiële gevolgen van deze afspraken. Bent u lid van Vereniging Eigen Huis? Dan is bij deze dienstverlening voor u het eerste half uur gratis.

Nationale Notaris

Nationale Notaris is een landelijke keten van hooggekwalificeerde notariskantoren. Zij zijn een laagdrempelige organisatie die het verkrijgen van notariële producten en aanverwante diensten zo makkelijk mogelijk wil maken. Indien de gezamenlijke woning door één u beiden wordt overgenomen wordt dit officieel geregeld middels een akte van verdeling. Als u kiest om deze door de Nationale Notaris te laten verzorgen informeren wij hen, leveren wij uw gegevens aan en tevens de benodigde stukken die al in het dossier aanwezig zijn. Speciaal voor onze klanten rekenen zij een aangepast scherp tarief.

beroepsorganisatie Kindbehartiger

De onzekerheid over de zorg voor de kinderen staat bij scheidende ouders altijd voorop. Zal het met het kind straks wel goed gaan? Kunnen we straks na de scheiding als exen wel samen door als ouders voor de kinderen? Deze zorg van ouders is logisch en terecht. Door goede begeleiding van de ouders en de kinderen tijdens de scheiding worden de negatieve gevolgen van een scheiding voor een kind geminimaliseerd. Om deze deskundige hulp bij scheiding aan ouders én kinderen te kunnen bieden, werken wij samen met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Een kindbehartiger is de vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. Hij/zij biedt ondersteuning aan de ouders tijdens en na de scheiding. Door gesprekken te voeren met het kind, wordt de beleving van ieder kind helder. De stem van het kind wordt hierdoor betrokken bij de te maken zorgafspraken.

Kindbehartiger biedt klanten van Scheidingsexpert o.a. een spciaal pakket, bestaande uit:

  • Intake gesprek beide ouders gezamenlijk ter kennismaking. De hulpvraag wordt bekeken, de werkdoelen worden afgestemd en de toestemming voor de ondersteuning van de Kindbehartiger wordt afgestemd middels de overeenkomst Kindbehartiger.
  • Twee te voeren kindgesprekken in de ruimte van Kindbehartiger. Het eerste kindgesprek kan met de kinderen gezamenlijk, daarna krijgt ieder kind één eigen kindgesprek.
  • Gezamenlijk oudergesprek (of indien nodig afzonderlijk) rondom de terugkoppeling van de beleving van kinderen. Indien kinderen dit wensen, zal dit gesprek samen met kinderen kunnen plaatsvinden.
  • Afsluitend (gezamenlijk) kindgesprek ten behoeve van de terugkoppeling en het geven van uitleg.
  • Nazorg in overleg aanvullend af te stemmen

Raad voor Rechtsbijstand

Als u de mediation niet kunt betalen, dan regelt de Wet op de rechtsbijstand dat u een deel van de kosten vergoed kunt krijgen. Wij vragen dit voor u aan. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging en wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zijn sinds 1 juli 2014 als eerste mediation-organisatie toegelaten tot het High Trust systeem van de Raad voor Rechtsbijstand.

Met High Trust werken de Raad en Scheidingsexpert samen op basis van transparantie, vertrouwen en begrip. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant en door beiden ondertekent. De kwaliteit van onze organisatie is onder de loep genomen en als positief en betrouwbaar beoordeeld. Voor u als klant betekent dit dat wij u snel zekerheid kunnen geven of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Dan weet u meteen waar u aan toe bent.

Naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand