Aangifte inkomstenbelasting jaar van scheiding

Home / Ik ben gescheiden / Aangifte inkomstenbelasting jaar van scheiding

Vaak worden er bij scheiding afspraken gemaakt die invloed hebben op de in te dienen aangifte. Hierbij is het van groot belang dat de aangifte van beide partners goed op elkaar worden afgestemd. Problemen met de Belastingdienst worden hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. Tenslotte houdt u liever onaangename verrassingen van de Belastingdienst buiten de deur.

Daarnaast zijn problemen in verband met onderlinge verrekening van inkomstenbelasting meestal te voorkomen, indien het te verrekenen bedrag door ons op deskundige wijze wordt berekend en aangegeven.