Privacy statement

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de websites scheidingsexpert.nl en berekenkinderalimentatie.nl en de sub-domeinen van deze websites.

Onze contactgegevens zijn:
Scheidingsexpert Nederland BV
1704 AG Heerhugowaard
088-8 312 312

Gegevensverwerking

Scheidingsexpert respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (door het invullen van een contactformulier, per mail of per telefoon) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarmee u de gegevens heeft achtergelaten. De verwerking van gegevens voldoet volledig aan de eisen die de wet op de privacy hieraan stelt.

Scheidingsexpert legt uw gegevens vast en deze worden gebruikt om contact met u op te nemen. Voor zover dit hiervoor noodzakelijk is worden uw gegevens verstrekt aan de bij Scheidingsexpert aangesloten ondernemers. Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden buiten de Scheidingsexpert organisatie verstrekt.

Inzage, wijzigen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht de informatie die u ons via de website heeft verstrekt in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen als dat noodzakelijk is. U kunt dit verzoeken via privacy@scheidingsexpert.nl

Beveiliging gegevens

Om diefstal of onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens te voorkomen werkt Scheidingsexpert waar nodig met versleutelde informatie en beveiligde verbindingen. Ook hebben wij de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Scheidingsexpert is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere partijen omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van deze websites.

Google Analytics

Wij maken beperkt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt verkregen door middel van Cookies. Hieronder valt ook het IP/adres van uw computer. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google en voor een door Google te bepalen termijn bewaard. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en van Google Analytics.

KART en de indexatie rekentool

Bij het gebruik van de rekentool indexatie of KART (Kinder Alimentatie Reken Tool) vult u persoonlijke gegevens in. Deze gegevens worden niet opgeslagen en zijn niet bij ons bekend.

Wijzigingen

Scheidingsexpert behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Indien wij wijzigingen aanbrengen melden wij dit op de website in deze privacy verklaring. Deze privacyverklaring is ingegaan op 15 mei 2018.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen heeft, of als u vindt dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u mailen aan privacy@scheidingsexpert.nl  U ontvangt binnen tien werkdagen van ons een antwoord.