Gaat uw ex-partner met pensioen? Mogelijk heeft u nog rechten!

Home / Gaat uw ex-partner met pensioen? Mogelijk heeft u nog rechten!

Het komt regelmatig voor dat op moment van de echtscheiding er niets is geregeld of vastgelegd over de verdeling van het pensioen. Toch kunt u, als u in het verleden gescheiden bent en uw ex-partner met pensioen gaat, nog recht hebben op een deel van dit pensioen. Ook al heeft u hierover nooit afspraken gemaakt.

De datum waarop u gescheiden bent is belangrijk

Of u recht heeft op een deel van het pensioen van uw ex-partner wordt bepaald door de regelgeving die op uw echtscheiding van toepassing is. De datum waarop u en uw ex-partner gescheiden zijn is hiervoor bepalend. Dit is de datum waarop uw echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.

Bent u gescheiden na 30 april 1995?

Als u na 30 april 1995 bent gescheiden geldt voor u de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet heeft u recht op de helft van het door uw ex-partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Als u binnen twee jaar na de echtscheiding melding heeft gemaakt van uw scheiding bij de pensioenuitvoerder, krijgt u uw deel, op moment dat uw ex met pensioen gaat, rechtstreeks uitbetaald. Als u geen of te laat melding heeft gedaan bij de pensioenuitvoerder is uw wettelijk recht evengoed blijven bestaan. Uw ex-partner ontvangt dan het gehele pensioen en dient uw deel zelf aan u over te maken. Dit gaat om de helft van het bruto pensioen voor zover dit tijdens uw huwelijk was opgebouwd. Deze betaling is fiscaal bij u belast en voor uw ex aftrekbaar.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Vóór 30 april 1995 is de vereveningswet niet van toepassing. Bent u gescheiden in de periode tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 en was u gehuwd in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding? Dan is het arrest “Boon van Loon” mogelijk op uw situatie van toepassing. In dat geval heeft u recht op verrekening van de waarde van het pensioen van uw ex-partner. Dit recht op verrekening geldt niet alleen voor het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, maar ook voor het pensioen uit de periode ervóór. Of u nu alsnog recht heeft op verrekening van de waarde van een deel van het pensioen van uw ex-partner hangt af van de afspraken zoals u deze destijds heeft vastgelegd bij de echtscheiding.

Bent u gescheiden vóór 27 november 1981?

Bent u vóór 27 november 1981gescheiden en heeft u in het verleden geen afspraken over het pensioen gemaakt of actie hiervoor ondernomen? Dan heeft u nu geen mogelijkheid meer om aanspraak te maken op een deel van het pensioen van uw ex.

Gaat u zelf met pensioen en bent u gescheiden? Ga dan na of u geen risico loopt.

In de situatie dat u nu zelf met pensioen gaat, kan het ook zo zijn dat uw ex-partner nog recht heeft op een deel van uw pensioen. Als u bij de echtscheiding geen afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, loopt u mogelijk het risico dat u nog een deel van uw pensioen aan uw ex-partner moet afstaan. Ook al bent u dus al jaren geleden gescheiden. Is dit mogelijk voor u van toepassing? Laat u hierover dan goed informeren om onnodige verrassingen te voorkomen.