In 2019 alimentatie ontvangen of betaald? Vergeet de aangifte inkomstenbelasting niet!

24-02-20

Bent u in 2019 gescheiden en betaalt of ontvangt u alimentatie? Verwerk dit dan goed in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u dit namelijk niet goed, of helemaal niet verwerkt kan dit problemen met de belastingdienst tot gevolg hebben. Ook is het belangrijk om het bedrag van de alimentatie in uw aangifte goed af te stemmen met uw ex. Dit voorkomt vragen en correcties achteraf en onnodige discussies met uw ex.

Kinderalimentatie

Betaalt u kinderalimentatie dan is het betaalde bedrag niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ontvangt u kinderalimentatie dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting af te dragen. Dus of u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt, u hoeft dit niet in uw aangifte aan te geven.

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie is dit anders. Als u partneralimentatie betaalt, dan is deze meestal voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij de vaststelling van het te betalen bedrag is hier rekening mee gehouden. Als u partneralimentatie ontvangt, dan is het belangrijk dat u deze als inkomen opgeeft. Als u dit vergeet en uw ex heeft deze wel als aftrekpost in de aangifte opgevoerd, dan krijgt u alsnog een te betalen aanslag. Dit wordt actief door de belastingdienst gecontroleerd. Heeft u partneralimentatie ontvangen? Dan kunt u naast de aanslag inkomstenbelasting ook een te betalen aanslag inkomensafhankelijke premie ZVW ontvangen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Voorwaarden om partneralimentatie te mogen aftrekken van de inkomstenbelasting

Niet in alle gevallen is betaalde partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. Daarvoor moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

  • de afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd of in een uitspraak van de rechter staan
  • de betaling moet periodiek zijn (tenzij u de partneralimentatie heeft afgekocht)
  • de partneralimentatie moet uit het inkomen of vermogen van de betaler zijn voldaan
  • de plicht moet voortvloeien uit het familierecht
  • er moet feitelijk sprake zijn van een bijdrage in het levensonderhoud

Enkele situaties waarin partneralimentatie meestal niet aftrekbaar is

  • U woonde voor de echtscheiding al apart en er is maandelijks partneralimentatie ten laste van het gemeenschappelijk inkomen of vermogen betaald.
  • U heeft mondeling met uw ex afgesproken dat er maandelijks partneralimentatie wordt betaald.
  • U heeft beiden een vergelijkbaar loon maar heeft toch een betaling van partneralimentatie in het convenant afgesproken (bijvoorbeeld in verband met de zorg voor de kinderen).
  • U heeft afgesproken dat er partneralimentatie wordt betaald omdat de betaler het recht had om in de oude woning te blijven wonen.

Hoe verwerkt u partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting?

De ontvangen partneralimentatie vult u in uw aangifte inkomstenbelasting in onder de post periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Betaalde partneralimentatie is een aftrekbare uitgave voor een onderhoudsverplichting en valt onder de persoonsgebonden aftrek.

Kosten

Ontvangt u partneralimentatie, dan zijn de kosten die u heeft gemaakt om deze alimentatie te verkrijgen, onder voorwaarden aftrekbaar. Betaalt u partneralimentatie, dan zijn de door u gemaakte kosten niet aftrekbaar.

Samenwonen en alimentatie

Heeft u samengewoond en betaalt u of uw ex partneralimentatie? Dan is het niet vanzelfsprekend dat deze voor u leidt tot een aftrekpost of een bijtelling voor de inkomstenbelasting. Bij samenwoners is alimentatie namelijk geen wettelijke verplichting . Daarom hanteert de Belastingdienst voor (ex) samenwoners nog strengere eisen.

Meer weten over uw aangifte inkomstenbelasting 2019 en partneralimentatie? Mail of bel ons met uw vraag en één van onze scheidingsexperts neemt hierover contact met u op.

24-02-20