Melding echtscheiding aan pensioenuitvoerder vaak vergeten

Als u gaat scheiden, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen en deze tijdig te melden. Alle pensioenuitvoerders moeten uiterlijk twee jaar na de echtscheiding op de hoogte worden gesteld van de gemaakte afspraken. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak niet gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat er grote problemen ontstaan bij de uitbetaling van het ouderdomspensioen op het moment dat u of uw ex-partner met pensioen gaat.

Wat is verevening?

Pensioenverevening is een wettelijke regeling. Bij pensioenverevening wordt het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd verdeeld tussen u en uw ex-partner. Op basis van de wet krijgt ieder, op het moment dat de pensioendatum van de pensioengerechtigde is bereikt, de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen uitbetaald. U kunt hiervan afwijken door hier samen met uw partner afspraken over te maken en vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan kunnen ook hierin afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Waarom moet ik de afspraken tijdig melden aan de pensioenuitvoerder?

Als u bent gescheiden moet u volgens de wet binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder de afspraken over de pensioenverevening melden. Alleen dan betaalt de pensioenuitvoerder ieders deel van het ouderdomspensioen individueel uit. U hoeft hier dan zelf in de toekomst verder niets voor te doen. De standaardverevening (ieder krijgt de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen) kunt u individueel aan de pensioenuitvoerder melden. Ongeacht of u hierover met uw partner afspraken heeft gemaakt. Als u met uw partner afwijkende afspraken over de pensioenverevening heeft gemaakt, dient u de pensioenuitvoerders hierover samen te informeren.

Hoe informeer ik mijn pensioenuitvoerder?

Om de pensioenuitvoerder te informeren moet u gebruik maken van het formulier van de overheid: “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding”. Alle pensioenuitvoerders dienen afzonderlijk met dit formulier te worden geïnformeerd. Om de melding te vereenvoudigen is recent het formulier vernieuwd. Deze vindt u op: klik hier.

Wat gebeurt er als ik mijn pensioenuitvoerder niet tijdig informeer?

Als u de pensioenuitvoerder niet of niet tijdig met het verplichte formulier informeert, blijft het wettelijk recht op verevening bestaan. Op het moment van pensionering zal de pensioenuitvoerder echter het gehele pensioen aan de pensioengerechtigde uitbetalen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het tussen u en uw ex-partner overmaken van het verevende pensioenbedrag. Dit kan tot grote praktische en fiscale problemen leiden. Deskundig advies over het vastleggen van de afspraken over de verevening van het pensioen en de tijdige melding daarvan, kan deze onnodige problemen in de toekomst voorkomen.