Partnerpensioen blijkt bij scheiding vaak een lege huls

Home / Partnerpensioen blijkt bij scheiding vaak een lege huls

Steeds vaker is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als uw ex-partner na de scheiding overlijdt, heeft dit tot gevolg dat u geen recht heeft op partnerpensioen. Zeker als u alimentatie voor uzelf of de kinderen ontvangt, kan dit grote financiële problemen geven. Maar ook als uw alimentatieplicht vervalt door het overlijden van uw ex loopt u financiële risico’s. Bijvoorbeeld doordat u volledig voor de kinderen moet zorgen in combinatie met uw werk.

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is het pensioen dat aan u door de pensioenuitvoerder van uw partner wordt uitbetaald na diens overlijden. Als u gaat scheiden dan wordt het partnerpensioen, dat tot het moment van scheiden is opgebouwd, voor u omgezet in een bijzonder partnerpensioen. In dat geval ontvangt u ook na de scheiding als uw ex-partner overlijdt een partnerpensioen. Is het partnerpensioen echter op risicobasis verzekerd, is er geen recht opgebouwd en heeft u na de scheiding geen bijzonder partnerpensioen.

Opbouw- of risicobasis

Het partnerpensioen kan op twee manieren door de pensioenuitvoerder worden geregeld: opbouwbasis of risicobasis. Als het partnerpensioen op opbouwbasis is geregeld, dan wordt er daadwerkelijk een bedrag gespaard en voor u gereserveerd. Als na de scheiding uw ex-partner komt te overlijden, dan heeft u recht op deze pensioenuitkering. Als het partnerpensioen op risicobasis is geregeld, dan is dit vergelijkbaar met een overlijdensrisicoverzekering. Er wordt alleen premie betaald en geen bedrag gespaard. Hierdoor is er bij scheiding geen recht op een bijzonder partnerpensioen. Als na de scheiding uw ex-partner komt te overlijden ontvangt u geen bijzonder partnerpensioen.

Breng uw financiële risico tijdig in beeld

Als uw ex-partner komt te overlijden kan dit grote financiële gevolgen voor u en uw kinderen hebben. Zeker als u geen recht heeft op bijzonder partnerpensioen omdat het partnerpensioen op risicobasis was geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u na de scheiding partner- en/of kinderalimentatie ontvangt. Als uw ex-partner overlijdt vallen deze inkomsten weg. Maar ook uw kosten voor de zorg voor de kinderen (bijvoorbeeld voor extra kinderopvang of studie) kunnen behoorlijk stijgen. Hier staat tegenover dat u wellicht recht heeft op een ANW uitkering. Het is belangrijk uw risico bij overlijden van uw ex-partner in beeld te brengen. U kunt dan tijdig maatregelen nemen om dit risico te verkleinen of zelfs weg te nemen.

Let op: dit geldt ook bij samenwoners!

Ook samenwoners kunnen na de scheiding recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Hiervoor moet de partner voor de scheiding wel al zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. En uiteraard geldt ook voor samenwoners dat er alleen een bijzonder partnerpensioen is als het partnerpensioen niet op risicobasis is geregeld. Omdat samenwoners steeds vaker samen kinderen hebben, is het ook voor hen van belang om na de scheiding de financiële risico’s bij overlijden van de ex-partmer tijdig in beeld te brengen.

Laat u goed begeleiden!

Vraag zo snel mogelijk na de scheiding aan uw adviseur om voor u inzichtelijk te maken welk financieel risico u loopt indien uw ex-partner komt te overlijden. U kunt dan tijdig de nodige maatregelen nemen om dit risico zo klein mogelijk te maken.