Samen ‘ontzorgen’ in het belang van het kind

04-04-18

Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger bundelen de krachten om ouders en kinderen te kunnen ‘ontzorgen’ rondom het scheidingsproces.

Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger spelen hier in op het belang van samenwerken binnen de sector waarbij door te verbinden gezamenlijke deskundigheid en kwaliteit voorop kan staan. Dankzij de samenwerking kunnen ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen en krijgt iedere positie binnen het scheidingsproces volledige aandacht.

De scheidingsexperts van Scheidingsexpert Nederland adviseren en begeleiden particulieren en ondernemers bij hun (echt)scheiding op financieel, fiscaal, juridisch en emotioneel gebied. Partners kunnen rekenen op deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar advies én begeleiding bij het uitvoeren van gemaakte afspraken. Het doel van de scheidingsexperts is om via één loket te ‘ontzorgen’ tijdens een moeilijke periode in een mensenleven en duidelijkheid te bieden voor nu en in de toekomst. Zodat er weer rust ontstaat en beide exen samen ouders kunnen blijven voor de kinderen. Zowel gehuwden, geregistreerde partners als samenwonenden worden hierin ondersteund.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt als vereniging op als belangenbehartiger voor haar leden, de Kindbehartiger. De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning, aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind), biedt psychosociale ondersteuning en zorgt er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt alsmede vertaald wordt naar ouders/verzorgers. De Kindbehartiger werkt graag samen met instanties en professionals, zodat ouders en kinderen worden ‘ontzorgt’ binnen het proces dat zij doorlopen rondom de scheiding.

In de missie van het ‘ontzorgen’ van ouders alsmede om de positie van ieder kind te kunnen borgen hebben Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger elkaar gevonden. Op deze manier kunnen ouders worden bijgestaan door scheidingsexperts in het land en wordt kinderen een stem geboden via de Kindbehartiger.

Beide organisaties hechten waarde aan deskundigheid en kwaliteit en zullen elkaar hierin verder trachten te versterken door onderling kennis te delen alsmede op te trekken rondom onderwerpen die politiek of gemeentelijk beleid betreffen.