Scheiden? Let op: de NHG regels zijn veranderd!

10-07-2014

Sinds begin dit jaar zijn de normen voor het voortzetten van de bestaande hypotheek met NHG bij scheiden verruimd. Goed nieuws voor iedereen die gaat scheiden en waarvan de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis (de woning staat onder water). Maar er kleven ook grote risico’s aan de nieuwe regels.

Onder water

Uit cijfers van het CBS blijkt dat begin 2013 ruim 1,4 miljoen huishoudens te maken heeft met een eigen woning die financieel onder water staat. Dit is 1/3 van alle huiseigenaren. Dit percentage is het hoogst bij woningeigenaren in de leeftijd tot 50 jaar. Dit is ook de leeftijdscategorie waarin het hoogste percentage scheidingen voor komt.

NHG biedt uitkomst

Gelukkig biedt een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hierin uitkomst. NHG vergoedt bij een scheiding mogelijk verlies. Hierdoor blokkeert de resterende schuld de verkoop niet. Zo lijkt NHG het risico van de restschuld bij een scheiding weg te nemen.

Ruimere normen NHG bij scheiding

Sinds begin dit jaar gelden er ruimere inkomensnormen voor mensen die de bestaande hypotheek met NHG willen voortzetten. Dit is goed nieuws voor iedereen die wil scheiden. Hierdoor kunnen zij de woning met de bestaande hypotheek overnemen. In veel gevallen kunnen ze hierdoor een ongewenste verkoop voorkomen. Maar wat als geen van beiden wil blijven wonen?

Mogelijk verlies NHG bij eigen keuze voor verkoop met verlies

Als beide ex-partners niet in het huis willen blijven wonen, kan dat problemen opleveren wanneer een van hen de bestaande hypotheek kan voorzetten op basis van de ruimere inkomensnormen. Verkopen ze de woning toch met verlies, dan dekt NHG dit niet. Zelfs als geen van de partners de woning kan overnemen met voortzetting van de bestaande hypotheek, kan de keuze voor verkoop risicovol zijn.

Voorbeeld

Frits en Sandra gaan scheiden. Hun woning heeft een geschatte waarde bij verkoop van € 180.000. De bestaande hypotheek met NHG bedraagt € 225.000. Bij verkoop is het verlies dus € 45.000. Frits woont inmiddels bij zijn nieuwe vriendin en wil de woning niet overnemen. Sandra kan maximaal € 45.000 lenen op haar inkomen. Verkoop lijkt daarmee de enige mogelijkheid.

Op basis van de ruimere NHG-inkomenstoets kan Frits op zijn inkomen maximaal een hypotheek van € 215.000 voorzetten. Bij overname van de woning door Frits is een verlaging van de bestaande hypotheek nodig van € 10.000, zodat de resterende hypotheek € 215.000 bedraagt. Nu is het ‘verlies’ € 10.000. Als  Frits en Sandra toch kiezen voor verkoop van de woning zonder overleg en toestemming van NHG, lopen zij het risico dat NHG dit verlies niet (volledig) vergoedt.

Conclusie

Stel dat u wilt scheiden en u wilt de bestaande hypotheek overnemen. Dan kunnen de ruimere inkomensnormen van NHG in veel gevallen een uitkomst zijn, vooral als uw woning onder water staat. Maar niet als u en uw ex-partner de bestaande woning het liefste willen verkopen. Dan beperken de nieuwe normen de vrije keuze. Dit komt omdat voor NHG het uitgangspunt is dat één van beiden het huis overneemt. Verkoop met verlies vindt NHG alleen goed als het niet anders kan. Wilt u deze problemen voorkomen? Overleg dan tijdig met de scheidingsexpert.

10-07-2014