Scheiden? Overdrachtsbelasting besparen heeft soms nadelen

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Als u bij een scheiding het huis overneemt, moet u misschien 2% overdrachtsbelasting betalen. U kunt dit voorkomen door kort voor de scheiding de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Besef dan goed dat deze aanpak ook andere fiscale gevolgen heeft.

Geen overdrachtsbelasting

Als de woning deel uitmaakt van de huwelijkse gemeenschap, hoeven u en uw partner geen overdrachtsbelasting te betalen. Ook hoeven u en uw partner deze belasting niet te betalen als de woning samen is aangekocht, waarbij u en uw partner minimaal 40% en maximaal 60% eigenaar zijn van de woning. Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd en neemt u de hele woning van de partner over, dan moet u dus wel overdrachtsbelasting betalen. Deze heffing kunt u voorkomen als u de woning voor de scheiding onderbrengt in een zogenaamde beperkte huwelijksgemeenschap. Bij een woning met een waarde van € 250.000 bespaart u zo € 5.000. Maar hiervan moet u nog wel de notaris betalen.

Nadeel: kortere renteaftrek

Om de hele woning over te kunnen nemen, moet u waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Door de woning onder te brengen in een beperkte gemeenschap neemt u echter ook 50% van het fiscale verleden van uw partner over.

Stel, uw partner heeft de afgelopen 13 jaar  over een lening van € 220.000 de rente mogen aftrekken, u helemaal niet. Om de woning over te nemen van uw partner
leent u € 250.000. Zonder wijziging van de huwelijkse voorwaarden had u nog recht op
30 jaar renteaftrek.

Nadat u en uw partner de woning hebben ondergebracht in de beperkte gemeenschap heeft u over de helft van € 220.000 (€ 110.000) nog maar 17 jaar recht op renteaftrek. Over de resterende € 140.000 heeft u nog wel recht op 30 jaar renteaftrek.

Voordeel: minder verplichte aflossing

Als u de huwelijkse voorwaarden niet had gewijzigd, had u een nieuwe hypotheek moeten afsluiten: een hypotheek met een verplichte maandelijkse aflossing (annuïtair of lineair). Deze nieuwe hypotheek moet u binnen 30 jaar aflossen.
Door de huwelijkse voorwaarden wel te wijzigen, hoeft u alleen het gedeelte van € 140.000 verplicht af te lossen.
De andere € 110.000 mag u aflossingsvrij lenen.