Wetsvoorstel kinderalimentatie: minder rechtszaken en minder leed

18-02-2015

De Kamerleden Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor de kinderalimentatie aan te passen. Door dit voorstel zal het aantal rechtszaken over kinderalimentatie afnemen. Er zal minder strijd zijn tussen ouders en minder leed voor kinderen. Wat zijn de belangrijkste voorstellen?

Berekening sluit aan bij ouderschapsplan

In het ouderschapsplan maken ouders afspraken over waar het kind gaat wonen en wie de kosten van het kind betaalt. In de huidige wet is het uitgangspunt nog steeds dat één ouder voornamelijk zorgt en de ander werkt en alimentatie betaalt. Tegenwoordig kiezen steeds meer ouders er echter voor om de zorgtaken te verdelen. Op deze nieuwe verdeling van de zorg sluit het wetsvoorstel helemaal aan. Het bedrag dat de ouders betalen of ontvangen, is gekoppeld aan de zorgtaken die zij afspreken. Hierdoor is het voor beide ouders logisch, en zullen zij minder snel problemen hebben met de gemaakte afspraken.

Minimumbijdrage voor ouders

Een ander voorstel gaat over de ouder die alimentatie moet betalen. Als deze ouder weinig verdient, hoeft hij of zij in de huidige situatie geen kinderalimentatie te betalen. Daarbij maakt het niet uit hoeveel de andere ouder verdient. Dit kan tot oneerlijke situaties leiden. In het voorstel staat daarom een wettelijke minimumbijdrage: iedere ouder is verplicht om een bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van een kind. Ook de ouder die weinig verdient. 

Nieuwe partner geen reden tot wijziging

In de huidige wet kan de kinderalimentatie veranderen als een van de ouders gaat samenwonen of hertrouwen. Dit veroorzaakt regelmatig procedures en ruzies, met alle gevolgen voor de kinderen. In het voorstel heeft de nieuwe partner geen enkele invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Deze blijft ongewijzigd als een ouder gaat samenwonen of hertrouwen.

Problemen met kindregelingen worden opgelost

Sinds begin dit jaar zijn er veel onduidelijkheden over de kinderalimentatie. Dit komt door de aangepaste kindregelingen. Deze problemen zijn voorbij als het voorstel wordt goedgekeurd. Dit komt omdat de kinderbijslag en het kindgebonden budget opgeteld worden bij het inkomen van de ouder.

Minder ruzie en meer rust

Het wetsvoorstel voorkomt procedures en geruzie tussen ouders. Het aantal vechtscheidingen zal afnemen. Hierdoor zal een scheiding minder negatieve gevolgen hebben voor de kinderen. 

18-02-2015