Wetsvoorstel partneralimentatie: Na echtscheiding financieel op eigen benen

19-06-2015

De Kamerleden Foort van Oosten (VVD), Magda Berndsen (D66) en Jeroen Recourt (PvdA) hebben een wetsvoorstel ingediend om de regels voor de partneralimentatie aan te passen. Door dit voorstel komt er een einde aan het idee dat de ene partner de andere na een echtscheiding blijft onderhouden. Uitgangspunt is dat iedereen financieel op eigen benen moet kunnen staan. Dat zal niet altijd direct na het huwelijk zo zijn. Door het recht op partneralimentatie hebben mensen die zijn gescheiden de tijd en het geld om werk te zoeken. De Kamerleden verwachten dat gehuwden bewuster keuzes zullen gaan maken over inkomen en werk en dat ze hier vooraf afspraken over zullen vastleggen. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze wet?

Terugkeer op de arbeidsmarkt

In de huidige wet staat dat na een echtscheiding de ene partner verplicht is om de andere te onderhouden. De basis voor deze zogenaamde onderhoudsplicht is het geld dat de partners nodig hebben om net zo te leven als tijdens hun huwelijk. Deze plicht past niet meer bij deze tijd. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om zelf te werken en zo hun eigen inkomen te verdienen. Het is dus tijd voor een wetswijziging: de partneralimentatie zorgt niet meer voor levensonderhoud, maar zorgt ervoor dat mensen weer kunnen gaan werken.    

Wanneer recht op partneralimentatie?

Als u gaat scheiden, heeft u straks alleen nog recht op partneralimentatie als uw huidige inkomen lager is dan wat u aan het begin van het huwelijk kon verdienen. Duurde uw huwelijk korter dan 3 jaar? Dan heeft u dit recht alleen als u kinderen heeft die jonger zijn dan 12 jaar.

Hoelang krijgt u partneralimentatie?

In de huidige wet ontvangt u na een scheiding maximaal 12 jaar partneralimentatie. Als uw huwelijk minder dan 5 jaar heeft geduurd en u geen kinderen heeft, is dat korter: de periode die u getrouwd was. Maar dit verandert in het nieuwe wetsvoorstel. Als u recht heeft op partneralimentatie, ontvangt u dit gedurende de helft van het aantal jaren dat u getrouwd bent, met een maximum van 5 jaar. In deze periode kunt u er voor zorgen dat u genoeg verdient om rond te kunnen komen.

Soms langere periode

Het is  niet altijd even makkelijk om weer te gaan werken. Daarom kunt u in sommige situaties langer partneralimentatie krijgen.

Heeft u recht op partneralimentatie en moet u het werk combineren met de zorg voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar? Dan heeft u dit recht in ieder geval tot uw jongste kind 12 jaar is.  

Bent u minimaal 15 jaar getrouwd en is er maximaal 10 jaar verschil tussen uw leeftijd en de leeftijd dat u AOW gaat ontvangen? Ook dan kan het lastig zijn om weer werk te vinden. Als u recht heeft op partneralimentatie duurt dit recht tot u AOW ontvangt. 

Eenvoudige berekening

Via een rekentool op internet kunt u straks zelf de partneralimentatie uitrekenen, net zoals u dat nu al met de kinderalimentatie doet. De uitkomst wordt bepaald door het vergelijken van uw draagkracht met die van uw partner. Dit gebeurt volledig volgens regels die in de wet zijn opgenomen.

Gelden deze nieuwe regels nu al?

Het is nog een wetsvoorstel. Als deze wet definitief is gelden deze regels alleen voor echtscheidingen waarvoor het verzoek bij de rechter is ingediend nadat de nieuwe wet is ingegaan. De huidige wettelijke regels blijven ook gelden als u in de toekomst bestaande afspraken over partneralimentatie wilt wijzigen. Natuurlijk kunt u wel al de alimentatie-afspraken in het scheidingsconvenant aanpassen aan deze nieuwe wetgeving. Maar dan moeten u en uw ex het daarover samen eens zijn. Mocht dit niet lukken en u stapt naar de rechter, dan kan hij alleen maar een uitspraak doen op basis van de huidige wettelijke regels.

19-06-2015