Wat zeggen de statistieken omtrent scheidingen in de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023?

De tweede vrijdag van september wordt als de ‘Dag van de Scheiding’ gemarkeerd, een dag die in het leven is geroepen om stil te staan bij het feit dat op deze dag in 1796 de eerste officiële echtscheiding in Nederland plaatsvond. In de meer dan 200 jaar die sindsdien zijn verstreken, hebben we verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van echtscheidingen gezien. Maar hoe zit het vandaag de dag met deze ontwikkelingen? Worden er nog steeds veel huwelijken gesloten? Welke regelgeving verandert en hoe zit dit op juridisch vlak? En welke invloed heeft dit op zowel het aangaan van huwelijken als het regelen van echtscheidingen? Wij vertellen u heel graag meer. 

Regelgeving partneralimentatie en woonbudget

In de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 zien we enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op uw financiële situatie en woonsituatie wanneer er een scheiding plaatsvindt. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw inkomen, maandelijkse uitgaven en de zoektocht naar een nieuwe woning.

Afbouw van fiscale aftrek partneralimentatie:

Sinds 2020 is er een geleidelijke afbouw van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie. In het afgelopen jaar is dit percentage gedaald. Deze verandering heeft invloed op het bedrag dat u kunt terugkrijgen van de belasting. Stellen die voor 2023 getrouwd zijn, hebben de mogelijkheid om een verzoek tot herziening in te dienen. Deskundigen verwachten dat het aantal aanvragen voor herziening in 2023 zal toenemen.

Van partneralimentatie naar woonbudget:

Vanaf begin 2023 wordt de partneralimentatie berekend op basis van uw netto-inkomen. Dit nieuwe systeem, het ‘woonbudget’ genoemd, vervangt het vroegere uitgangspunt van het netto besteedbaar inkomen voor huisvesting. Hoewel dit nieuwe systeem op papier voorspelbaarder lijkt, blijkt het in de praktijk complexer te zijn. Indien u problemen ondervindt bij het vaststellen van partner- of kinderalimentatie door het nieuwe woonbudget, of als u door deze nieuwe regeling betalingsproblemen ervaart, wordt het aanbevolen om een mediator te raadplegen voor mogelijke oplossingen.

Trendbreuk in de woningmarkt:

Voor mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een koopwoning, zijn er nieuwe uitdagingen. Het vinden van een betaalbare woning blijft een uitdaging, met het huidige woningtekort dat naar verwachting tot minstens 2025 zal blijven stijgen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke stress bij stellen. En dat zien we ook terug in de statistieken. Meer dan de helft (52,4%) van de gescheiden stellen heeft veel tot zeer veel stress ervaren dat verband houdt met de aanschaf van een koopwoning. In 2022 zijn de gemiddelde huizenprijzen ten opzichte van het jaar ervoor met 13,6% gestegen. Toch was dit percentage stijging al een minder sterke toename vergeleken met de jaren ervoor. En deze daling wordt ook dit jaar gezien, wat zorgt voor een trendbreuk op de woningmarkt. Het tekort wordt verergerd door uitgestelde bouwprojecten.

Scheiden als ondernemer en de nieuwe regelgeving en pensioenregeling vanaf 2024

Met ruim 2,1 miljoen ondernemingen in Nederland in januari 2023, waarvan 15,9% in een scheidingssituatie verkeert of heeft verkeerd, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit van invloed kan zijn op de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat het zelden voorkomt dat u uw onderneming verliest tijdens een scheiding. Dit verklaart waarom de onderneming meestal niet de grootste bron van stress is gedurende het scheidingsproces. Ongeveer 70% van de scheidende ondernemers ervaart weinig tot geen stress met betrekking tot hun bedrijf. Toch is er angst voor persoonlijk nadeel tijdens de scheiding, vooral als de ex-partner geen rol heeft gespeeld in het bedrijf en volgens de ondernemer zelf geen recht heeft op de winst. Onderwerpen die wel stress kunnen veroorzaken bij ondernemers zijn onder andere de verdeling van het bedrijf, financiële zaken en de toekomst van het bedrijf.

Pensioenverdeling vanaf 2024 

In 2023 is de pensioenverdeling reeds aangepast. Waarschijnlijk kunt u er vanaf 2024 voor kiezen om maximaal 10% van uw totale opgebouwde pensioen in één keer uit te laten keren. Dit bedrag kan worden uitgekeerd zonder de noodzaak om uw ex-partner in te lichten of diens toestemming te verkrijgen. Echter, deze regeling heeft invloed op de hoogte van het inkomen van zowel u als uw ex-partner. Deze eenmalige uitkering valt namelijk onder de inkomstenbelasting, wat mogelijk leidt tot een verhoogde belastingafdracht. Let op! Vooralsnog gaat dit om een wetsvoorstel, en nog niet om een definitieve wetswijziging. 

Evoluerende trends en aanpassingen

Wij hopen dat deze inzichten u helpen om beter te begrijpen hoe de veranderingen en nieuwe regelingen in de praktijk van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie en uw toekomstige woonsituatie. Voor gedetailleerde informatie en inzage in alle statistieken kunt u de gehele Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 lezen. Uiteraard staat Scheidingsexpert heel graag voor u klaar als u gaat scheiden en juridisch advies of mediation nodig heeft. Neem gerust contact met ons op.