Wat zeggen de statistieken omtrent scheidingen in de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023?

De tweede vrijdag van september wordt als de ‘Dag van de Scheiding’ gemarkeerd, een dag die in het leven is geroepen om stil te staan bij het feit dat op deze dag in 1796 de eerste officiële echtscheiding in Nederland plaatsvond. In de meer dan 200 jaar die sindsdien zijn verstreken, hebben we verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van echtscheidingen gezien. Maar hoe zit het vandaag de dag met deze ontwikkelingen? Worden er nog steeds veel huwelijken gesloten? Welke regelgeving verandert en hoe zit dit op juridisch vlak? En welke invloed heeft dit op zowel het aangaan van huwelijken als het regelen van echtscheidingen? Wij vertellen u heel graag meer. 

Regelgeving partneralimentatie en woonbudget

In de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 zien we enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op uw financiële situatie en woonsituatie wanneer er een scheiding plaatsvindt. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw inkomen, maandelijkse uitgaven en de zoektocht naar een nieuwe woning.

Afbouw van fiscale aftrek partneralimentatie:

Sinds 2020 is er een geleidelijke afbouw van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie. In het afgelopen jaar is dit percentage gedaald. Deze verandering heeft invloed op het bedrag dat u kunt terugkrijgen van de belasting. Stellen die voor 2023 getrouwd zijn, hebben de mogelijkheid om een verzoek tot herziening in te dienen. Deskundigen verwachten dat het aantal aanvragen voor herziening in 2023 zal toenemen.

Van partneralimentatie naar woonbudget:

Vanaf begin 2023 wordt de partneralimentatie berekend op basis van uw netto-inkomen. Dit nieuwe systeem, het ‘woonbudget’ genoemd, vervangt het vroegere uitgangspunt van het netto besteedbaar inkomen voor huisvesting. Hoewel dit nieuwe systeem op papier voorspelbaarder lijkt, blijkt het in de praktijk complexer te zijn. Indien u problemen ondervindt bij het vaststellen van partner- of kinderalimentatie door het nieuwe woonbudget, of als u door deze nieuwe regeling betalingsproblemen ervaart, wordt het aanbevolen om een mediator te raadplegen voor mogelijke oplossingen.

Trendbreuk in de woningmarkt:

Voor mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een koopwoning, zijn er nieuwe uitdagingen. Het vinden van een betaalbare woning blijft een uitdaging, met het huidige woningtekort dat naar verwachting tot minstens 2025 zal blijven stijgen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke stress bij stellen. En dat zien we ook terug in de statistieken. Meer dan de helft (52,4%) van de gescheiden stellen heeft veel tot zeer veel stress ervaren dat verband houdt met de aanschaf van een koopwoning. In 2022 zijn de gemiddelde huizenprijzen ten opzichte van het jaar ervoor met 13,6% gestegen. Toch was dit percentage stijging al een minder sterke toename vergeleken met de jaren ervoor. En deze daling wordt ook dit jaar gezien, wat zorgt voor een trendbreuk op de woningmarkt. Het tekort wordt verergerd door uitgestelde bouwprojecten.

Scheiden als ondernemer en de nieuwe regelgeving en pensioenregeling vanaf 2024

Met ruim 2,1 miljoen ondernemingen in Nederland in januari 2023, waarvan 15,9% in een scheidingssituatie verkeert of heeft verkeerd, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit van invloed kan zijn op de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat het zelden voorkomt dat u uw onderneming verliest tijdens een scheiding. Dit verklaart waarom de onderneming meestal niet de grootste bron van stress is gedurende het scheidingsproces. Ongeveer 70% van de scheidende ondernemers ervaart weinig tot geen stress met betrekking tot hun bedrijf. Toch is er angst voor persoonlijk nadeel tijdens de scheiding, vooral als de ex-partner geen rol heeft gespeeld in het bedrijf en volgens de ondernemer zelf geen recht heeft op de winst. Onderwerpen die wel stress kunnen veroorzaken bij ondernemers zijn onder andere de verdeling van het bedrijf, financiële zaken en de toekomst van het bedrijf.

Pensioenverdeling vanaf 2024 

In 2023 is de pensioenverdeling reeds aangepast. Waarschijnlijk kunt u er vanaf 2024 voor kiezen om maximaal 10% van uw totale opgebouwde pensioen in één keer uit te laten keren. Dit bedrag kan worden uitgekeerd zonder de noodzaak om uw ex-partner in te lichten of diens toestemming te verkrijgen. Echter, deze regeling heeft invloed op de hoogte van het inkomen van zowel u als uw ex-partner. Deze eenmalige uitkering valt namelijk onder de inkomstenbelasting, wat mogelijk leidt tot een verhoogde belastingafdracht. Let op! Vooralsnog gaat dit om een wetsvoorstel, en nog niet om een definitieve wetswijziging. 

Evoluerende trends en aanpassingen

Wij hopen dat deze inzichten u helpen om beter te begrijpen hoe de veranderingen en nieuwe regelingen in de praktijk van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie en uw toekomstige woonsituatie. Voor gedetailleerde informatie en inzage in alle statistieken kunt u de gehele Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 lezen. Uiteraard staat Scheidingsexpert heel graag voor u klaar als u gaat scheiden en juridisch advies of mediation nodig heeft. Neem gerust contact met ons op.

Aftrekbare kosten bij partneralimentatie: een ongelijke behandeling

Bij het betalen van partneralimentatie mag de ontvanger de gemaakte kosten aftrekken van de belastingen. Dit lijkt echter een ongelijke behandeling, aangezien de betaler van alimentatie geen scheidingskosten mag aftrekken. In dit artikel bespreken we de redenen achter deze ongelijke behandeling en de mogelijke gevolgen ervan. Uiteindelijk geven we advies over het afstemmen van de aangifte met uw ex-partner.

Geen gelijke behandeling

Volgens de Wet Inkomstenbelasting mogen kosten die gemaakt worden om een uitkering te ontvangen of te behouden, worden afgetrokken van de inkomsten. Dit geldt ook voor de ontvangers van partneralimentatie. Echter, voor de betaler van alimentatie geldt deze regel niet. Hoewel u de partneralimentatie mag aftrekken van uw inkomsten, mag u de scheidingskosten die u hiervoor maakt niet aftrekken. Dit creëert een ongelijke behandeling tussen de ontvanger en de betaler van alimentatie.

Krijgen vs. besteden van inkomen

Volgens de rechter is deze ongelijke behandeling toegestaan. Zelfs de Hoge Raad heeft deze ongelijkheid goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de wet een onderscheid maakt tussen kosten die te maken hebben met het krijgen van inkomen, en kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen. Kosten die verband houden met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn.

Stem uw aangifte af met uw ex-partner

Wanneer er sprake is van partneralimentatie, controleert de Belastingdienst of de aangiftes van de betaler en de ontvanger op elkaar aansluiten. Wat u aftrekt, moet overeenkomen met wat uw ex-partner aangeeft. Als dit niet het geval is, kan de Belastingdienst correcties en mogelijk boetes opleggen. Dit kan ook leiden tot extra problemen tussen u en uw ex-partner. Daarom is het belangrijk om de aangifte inkomstenbelasting voor het scheidingsjaar goed af te stemmen met uw ex-partner. Het is verstandig om deskundig advies in te winnen om dit proces soepel te laten verlopen.

Hoewel het betalen van partneralimentatie en het aftrekken van kosten een ongelijke behandeling lijken te creëren, is dit volgens de wet en de rechter toegestaan. Kosten die te maken hebben met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn. Het is belangrijk om de aangifte goed af te stemmen met uw ex-partner, vooral bij situaties met fictieve partneralimentatie, om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. 

Gaan u en uw partner uit elkaar en bent u op zoek naar de juiste begeleiding van uw echtscheiding? Onze Scheidingsexperts helpen u graag met hun fiscale, financiële en juridische kennis. 

Gescheiden en op vakantie met kinderen. Kan dat zomaar?

Het is zomervakantie. Tijd dus om op vakantie te gaan. Maar als u (minderjarige) kinderen hebt en gescheiden bent, kan dit soms lastig zijn. Want hoe regelt u dit met uw ex-partner? Kunt u gewoon op vakantie gaan of moet uw ex toestemming geven? Daarbij zijn er een aantal praktische zaken waar u rekening mee moet houden als gescheiden ouder. Wij vertellen u hoe het zit en waar u aan moet denken. 

Samen afspraken maken

Tijdens de scheiding maken u en uw ex-partner afspraken over de kinderen, die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hieronder vallen ook afspraken over de verdeling van de vakanties met de kinderen.

Heeft u toestemming nodig van uw ex?

Wilt u met de kinderen op vakantie, dan kan het zijn dat u toestemming nodig hebt. Dit is afhankelijk van wie het ouderlijk gezag heeft. Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. U heeft alleen het ouderlijk gezag. U heeft dan géén toestemming van uw ex nodig. Bij een controle moet u wel kunnen bewijzen dat u alleen gezag heeft. Dat kan bijvoorbeeld met een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de kinderen, het gezagsregister of een internationaal geboorteakte van uw kinderen met de namen van de ouders.
 2. U en uw ex-partner hebben beiden het ouderlijk gezag over jullie minderjarige kinderen. In dit geval heeft u, als u naar het buitenland reist met de kinderen, schriftelijke toestemming van uw ex nodig.
 3. Alleen uw ex-partner heeft het ouderlijk gezag. Als u geen ouderlijk gezag hebt, moet uw ex-partner u schriftelijke toestemming geven om met de kinderen op vakantie te gaan.

Heeft u toestemming nodig, dan regelt u dit met het toestemmingsformulier ‘toestemming voor reizen naar het buitenland met een minderjarige’. Met dit formulier geeft uw ex u (of u uw ex) toestemming om met de kinderen op vakantie te gaan. U en uw ex-partner moeten dit beide voor elk kind invullen en ondertekenen. 

Welke documenten moet ik meenemen?

Bij het voorbereiden van uw vakantie is het verstandig niet alleen een mooi vakantieadres uit te zoeken, maar ook uw papieren in orde te maken. Als gescheiden ouder zijn er namelijk een aantal documenten die u mee moet nemen:

 • een geldig paspoort of ID-kaart voor uw kind(eren);
 • het formulier ‘toestemming voor reizen naar het buitenland met een minderjarige’ (indien van toepassing);
 • een kopie van het paspoort van uw ex-partner die toestemming heeft gegeven;
 • recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring waaruit de naam, geboortedatum, adres en woonplaats blijken. Dit kunt u meestal digitaal opvragen bij de gemeente;
 • een recent uittreksel uit het gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank);
 • de uitspraak van de rechter met betrekking tot het gezag en omgang (als dit aanwezig is);
 • het ouderschapsplan (als dit aanwezig is).

Hou rekening met extra controle op reisdocumenten

Omdat er tegenwoordig meer aandacht is voor internationale kinderontvoeringen, is de controle door de Koninklijke Marechaussee op de juiste reisdocumenten van meereizende kinderen extra aangescherpt. Met name als blijkt dat het kind een andere achternaam heeft dan de ouder met wie hij of zij meereist. Dit is vaak het geval als de kinderen de achternaam van hun vader dragen en met de moeder meereizen, die haar meisjesnaam aanhoudt. Ook wordt een controle uitgevoerd als kinderen bijvoorbeeld maar met een enkel ticket reizen in plaats van een retourticket. Daarnaast is het handig om een kopie van de geboorteakte van de kinderen mee te nemen, hieruit blijkt wie de ouders zijn. Dit is geen verplicht document, maar een eventuele controle kan hierdoor wel sneller verlopen.

Tip: begin op tijd!

Omdat u een aantal documenten moet opvragen, is het handig om op tijd te beginnen met het in orde maken van deze papieren. Wees er ook op bedacht dat als u op reis gaat bepaalde landen soms ook aanvullende voorwaarden (denk aan visa) stellen voor het reizen met minderjarigen. Neem hierover contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat.

Als bij controle blijkt dat de papieren niet compleet of niet in orde zijn, loopt u mogelijk vertraging op. U loopt dan zelfs het risico om de vlucht te missen.
Zorg dus voor een goede voorbereiding van uw vakantie met de kinderen, dan kunnen jullie met een gerust hart en ontspannen gevoel weg! Heeft u nog vragen? Weet u niet zeker of u toestemming van uw ex-partner nodig hebt, of heeft u hulp nodig om dit te regelen? Onze Scheidingsexperts staan voor u klaar en helpen u graag op weg naar een zorgeloze vakantie!

Een echtscheidingsbeslissing aanvechten?

05-07-2023

Wanneer u geconfronteerd wordt met een echtscheidingsbeslissing die u wilt aanvechten, kan dit verschillende redenen hebben. Misschien bent u het niet eens met de verdeling van bezittingen of financiële regelingen, of heeft u zorgen over de voogdijregeling voor uw kinderen. In deze gevallen is het belangrijk om te weten dat u mogelijk juridische opties heeft om uw zaak opnieuw te bekijken en uw standpunt naar voren te brengen. Welke opties en mogelijkheden zijn dit? Daar vertellen we u graag meer over in dit blogbericht. 

Constructieve communicatie door mediation

De eerste stap die we bij Scheidingsexpert aanbevelen, is om te proberen een constructieve communicatie te behouden met uw voormalige partner. Onze mediators kunnen u helpen bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Mediation is een flexibele en persoonlijke benadering, waarbij de belangen van beide partijen worden behartigd en er ruimte is voor compromissen. Bij Scheidingsexpert werken we samen met een team van professionele mediators die oplossingsgericht denken. Wij zijn er dan ook trots op dat in 95% van onze mediations de overlegscheiding lukt waardoor een vechtscheiding voorkomen wordt. 

Is mediation niet meer mogelijk? 

Als er echter geen overeenstemming kan worden bereikt via mediation en u ervan overtuigd bent dat u uw zaak wilt aanvechten, zijn er verdere juridische stappen mogelijk. In dit stadium is het belangrijk om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen. Deze professional zal uw zaak grondig beoordelen, u informeren over uw rechten en opties, en u begeleiden gedurende het proces. Bij Scheidingsexpert werken we samen met diverse advocaten. Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Het is wel belangrijk op te merken dat het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing een tijdrovend en emotioneel belastend proces kan zijn. Daarom moedigen we bij Scheidingsexpert altijd aan om eerst mediation te proberen, omdat dit vaak tot snellere en bevredigende oplossingen leidt. Onze mediators zijn getraind in het faciliteren van constructieve gesprekken en kunnen u helpen om tot overeenstemming te komen op een manier die rekening houdt met uw persoonlijke behoeften en belangen.

Een juridische procedure starten, waar moet je rekening mee houden?

De duur van een juridische procedure om een echtscheidingsbeslissing aan te vechten kan aanzienlijk variëren. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de beschikbaarheid van de rechtbanken en de werklast van de rechters. Juridische procedures kunnen enkele maanden tot meerdere jaren in beslag nemen. Het is belangrijk om geduldig te zijn en realistische verwachtingen te hebben over de tijdsduur van het proces. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die belangrijk zijn. 

Financiële overwegingen

Het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing kan gepaard gaan met aanzienlijke juridische kosten. Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de financiële aspecten, zoals de kosten van het inhuren van een advocaat en eventuele gerechtelijke kosten. Bespreek dit aspect met je advocaat en maak afspraken over de betaling van de juridische kosten. Houdt ook hierbij in gedachte dat mediation een veel goedkopere optie is dan een juridisch traject. 

Emotionele belasting

Een juridische procedure om een echtscheidingsbeslissing aan te vechten kan emotioneel uitdagend zijn. Het kan veel verlichting geven om dingen te delen met vrienden of familie, maar bij Scheidingsexpert staan we ook graag klaar om advies te geven als dat nodig is. 

Wilt u graag hulp inschakelen? 

Bij Scheidingsexpert begrijpen we dat het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing een uitdagend proces kan zijn. We raden altijd aan om eerst mediation te proberen, omdat dit vaak leidt tot snellere en bevredigende oplossingen. Als mediation niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan een juridische procedure een volgende stap zijn. Onze focus ligt op het bieden van mediation met een oplossingsgerichte en persoonlijke aanpak. Wat uw situatie ook is, wij zijn er om u te ondersteunen en te helpen bij het vinden van de beste weg voorwaarts. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Een scheiding en onroerend goed, wat zijn de regels en mogelijkheden?

07-06-2023

Als u gaat scheiden en samen onroerend goed of vastgoed hebt opgebouwd, kan het verdelen van deze eigendommen op het eerste gezicht ingewikkeld lijken. Er zijn echter verschillende regels en mogelijkheden die u kunt gebruiken om deze situatie zo soepel en eerlijk mogelijk te laten verlopen. In deze blogpost zullen we u daarom informeren over de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden als u gaat scheiden en gezamenlijk aangekochte onroerend goed wilt verdelen.

Verdeling onroerend goed bij scheiding

Wanneer u gaat scheiden en u samen onroerend goed hebt opgebouwd, is de eerste stap om vast te stellen wie de eigenaar is van de woning of (bedrijfs)pand. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van de eigendomsakte. In het geval van een gezamenlijk eigendom, bijvoorbeeld als u samen een huis hebt gekocht, moet er een verdeling worden gemaakt. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Verkoop van de woning

Een van de opties is om de woning te verkopen en de opbrengst te verdelen. Dit is vaak de meest voorkomende en eenvoudige manier om de verdeling van de woning te regelen. In sommige gevallen kan het echter zijn dat de woning niet verkocht kan worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een economische crisis of een lage marktwaarde van de woning.

Uitkoop van de andere partner

Als u of uw ex-partner graag in de woning wil blijven wonen, kan een van jullie ervoor kiezen om de ander uit te kopen. Dit houdt in dat degene die wil blijven wonen het deel van de woning dat de andere partner bezit, overneemt. Het bedrag dat betaald moet worden, wordt vastgesteld aan de hand van de huidige marktwaarde van de woning en de waarde van de hypotheek.

Gezamenlijk eigendom behouden

Als u beiden in de woning wilt blijven wonen, kan het zijn dat u ervoor kiest om gezamenlijk eigenaar te blijven van de woning. Dit is echter niet altijd een aanbevolen optie omdat dit kan leiden tot spanningen en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen.

Het verdelen van de inboedel

Naast het verdelen van de woning moet er ook een verdeling worden gemaakt van de inboedel, zoals meubels, apparaten en andere persoonlijke eigendommen. Het verdelen van de inboedel kan een emotioneel proces zijn en het kan daarom helpen om hierbij een mediator in te schakelen. Een mediator kan ervoor zorgen dat uw wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden en hij of zij kan bemiddelen bij het vinden van een passende oplossing. Bij Scheidingsexpert helpen wij u heel graag en kunnen we u alle informatie geven op het gebied van inboedelverdeling.

Scheidingsexpert helpt u graag

Als u gaat scheiden en samen onroerend goed of vastgoed hebt opgebouwd, zijn er verschillende opties om deze eigendommen te verdelen. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden of wilt u graag meer informatie over bovengenoemde opties? Neem dan gerust contact met ons op. Onze mediators en scheidingsexpert staan graag voor u klaar.

Een moeilijke scheiding met verschillende meningen en standpunten?

03-05-2023

Wanneer er is besloten om te gaan scheiden, kan er best veel op u afkomen in een kort tijdsbestek. Op emotioneel vlak uiteraard, maar er moeten ook veel – belangrijke – beslissingen worden genomen. Beslissingen waar u waarschijnlijk nog niet eerder over hebt hoeven nadenken, maar waar grote emotionele ladingen aan kunnen hangen, over omgangsregelingen omtrent de kinderen, de verdeling van een koopwoning of onderneming, maar ook wat betreft financiële vraagstukken. 

Een positief proces ondanks emoties

Zijn er kinderen tijdens het huwelijk geboren? En zo ja, hoe gaat de omgang met hen na de scheiding zijn? Is er een koophuis? En wordt deze woning verkocht of is het een wens van u of uw ex-partner om op het – nu nog – gezamenlijke adres te kunnen blijven wonen? Is dat überhaupt financieel mogelijk? Het scheidingsproces is vaak een rollercoaster en soms kan het ook voorkomen dat er verschillende meningen en standpunten worden ingenomen, waardoor het nemen van definitieve beslissingen niet makkelijker wordt gemaakt. 

Bij Scheidingsexpert komen we regelmatig stellen tegen die er samen even niet uit kunnen komen, op welk punt dan ook. De emoties lopen op, u en/of uw ex-partner wensen beiden andere uitkomsten en het kan dan lastig zijn om op een rustige manier tot oplossingen te komen waar iedereen achter staat en waar u beiden ook financieel goed uitkomt. Toch kan ook een ‘moeilijke scheiding’ worden omgeturnd naar een positief proces. Geschillenbeslechting op het gebied van echtscheidingen hoeft namelijk echt niet altijd met behulp van een advocaat of juridisch specialist. De oplossing? Mediation. 

Geschillenbeslechting oplossen met de mediator 

Een mediator is de – in sommige gevallen broodnodige – onpartijdige derde partij die kan helpen om de communicatie te verbeteren en het proces van uw scheiding te vergemakkelijken. Op die manier kunt u altijd met een positief gevoel terugkijken op de echtscheiding, ook als u juist op dit moment (nog) denkt in een moeilijk scheidingstraject te zitten of – nog erger – zelfs de term vechtscheiding in de mond hebt genomen.

Zelf de regie in handen houden

Een belangrijk voordeel van het werken met een mediator tijdens een scheiding is dat het proces minder conflictueus kan zijn dan wanneer u naar de rechtbank gaat. In plaats van dat de rechter een uiteindelijke beslissing neemt, heeft u namelijk zelf de controle over de uitkomst van het proces, en dat is een geruststellende gedachte voor veel stellen. 

De rol van de mediator

Door samen met de mediator te werken aan verschillende vraagstukken, komt u tot creatieve oplossingen komen die aansluiten bij jullie individuele situatie en behoeften. Belangrijk is ook dat beide partijen aan bod komen, gehoord worden en content zijn met de uitkomst. Maar waar kan de mediator precies bij helpen? Mediation is een allesomvattende term, maar in het geval van een scheiding kan de mediator helpen bij (financiële) vraagstukken die betrekking hebben op: 

 • de omgangsregeling in het geval van kinderen,
 • eventuele kinder- en/of partneralimentatie,
 • de verdeling van gezamenlijke eigendommen en/of schulden,
 • zaken omtrent een eventuele onderneming,
 • en/of algemene financiën. 

Daarnaast heeft de mediator ook een ondersteunende rol. Hij of zij helpt als er emotionele ondersteuning of betere communicatie nodig is en zet zaken in een breder perspectief waardoor begrip voor elkaars situatie ontstaat. Maar, de mediator is ook dé partij als het gaat om conflictbeslechting. En ook al klinkt dat als het minst leuke gedeelte van het mediationtraject, het is wel het onderdeel met het grootste effect. Door conflicten tijdig op te lossen wordt de scheiding namelijk veel beter afgehandeld, zowel financieel als emotioneel. Niet alleen fijn voor de (bijna) ex-partners, maar zeker ook voor eventuele kinderen.

Geen moeilijke scheiding bij Scheidingsexpert

Een respectvolle en constructieve – positieve – scheiding is belangrijk om de emotionele gezondheid van u en uw eventuele kinderen te beschermen. Scheiden zonder of in ieder geval met zo min mogelijk stress en emotionele pijn is absoluut mogelijk. Daarnaast kan het de toekomstige relatie tussen jullie, eventuele kinderen en de financiële gezondheid enorm verbeteren als de scheiding goed en positief wordt afgehandeld. Genoeg redenen om juridische geschillenbeslechting te voorkomen en te kiezen voor een positieve, doelgerichte en persoonlijke aanpak. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden voor mediation bij Scheidingsexpert en wilt u ervoor zorgen dat er geen moeilijke scheiding ontstaat? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan heel graag voor u klaar om de mogelijkheden verder toe te lichten. 

Scheiden? Overdrachtsbelasting besparen heeft soms nadelen

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Als u bij een scheiding het huis overneemt, moet u misschien 2% overdrachtsbelasting betalen. U kunt dit voorkomen door kort voor de scheiding de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Besef dan goed dat deze aanpak ook andere fiscale gevolgen heeft.

Geen overdrachtsbelasting

Als de woning deel uitmaakt van de huwelijkse gemeenschap, hoeven u en uw partner geen overdrachtsbelasting te betalen. Ook hoeven u en uw partner deze belasting niet te betalen als de woning samen is aangekocht, waarbij u en uw partner minimaal 40% en maximaal 60% eigenaar zijn van de woning. Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd en neemt u de hele woning van de partner over, dan moet u dus wel overdrachtsbelasting betalen. Deze heffing kunt u voorkomen als u de woning voor de scheiding onderbrengt in een zogenaamde beperkte huwelijksgemeenschap. Bij een woning met een waarde van € 250.000 bespaart u zo € 5.000. Maar hiervan moet u nog wel de notaris betalen.

Nadeel: kortere renteaftrek

Om de hele woning over te kunnen nemen, moet u waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Door de woning onder te brengen in een beperkte gemeenschap neemt u echter ook 50% van het fiscale verleden van uw partner over.

Stel, uw partner heeft de afgelopen 13 jaar  over een lening van € 220.000 de rente mogen aftrekken, u helemaal niet. Om de woning over te nemen van uw partner
leent u € 250.000. Zonder wijziging van de huwelijkse voorwaarden had u nog recht op
30 jaar renteaftrek.

Nadat u en uw partner de woning hebben ondergebracht in de beperkte gemeenschap heeft u over de helft van € 220.000 (€ 110.000) nog maar 17 jaar recht op renteaftrek. Over de resterende € 140.000 heeft u nog wel recht op 30 jaar renteaftrek.

Voordeel: minder verplichte aflossing

Als u de huwelijkse voorwaarden niet had gewijzigd, had u een nieuwe hypotheek moeten afsluiten: een hypotheek met een verplichte maandelijkse aflossing (annuïtair of lineair). Deze nieuwe hypotheek moet u binnen 30 jaar aflossen.
Door de huwelijkse voorwaarden wel te wijzigen, hoeft u alleen het gedeelte van € 140.000 verplicht af te lossen.
De andere € 110.000 mag u aflossingsvrij lenen.

Partnerpensioen blijkt bij scheiding vaak een lege huls

Home / Blog

Steeds vaker is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als uw ex-partner na de scheiding overlijdt, heeft dit tot gevolg dat u geen recht heeft op partnerpensioen. Zeker als u alimentatie voor uzelf of de kinderen ontvangt, kan dit grote financiële problemen geven. Maar ook als uw alimentatieplicht vervalt door het overlijden van uw ex loopt u financiële risico’s. Bijvoorbeeld doordat u volledig voor de kinderen moet zorgen in combinatie met uw werk.

Wat is partnerpensioen?

Partnerpensioen is het pensioen dat aan u door de pensioenuitvoerder van uw partner wordt uitbetaald na diens overlijden. Als u gaat scheiden dan wordt het partnerpensioen, dat tot het moment van scheiden is opgebouwd, voor u omgezet in een bijzonder partnerpensioen. In dat geval ontvangt u ook na de scheiding als uw ex-partner overlijdt een partnerpensioen. Is het partnerpensioen echter op risicobasis verzekerd, is er geen recht opgebouwd en heeft u na de scheiding geen bijzonder partnerpensioen.

Opbouw- of risicobasis

Het partnerpensioen kan op twee manieren door de pensioenuitvoerder worden geregeld: opbouwbasis of risicobasis. Als het partnerpensioen op opbouwbasis is geregeld, dan wordt er daadwerkelijk een bedrag gespaard en voor u gereserveerd. Als na de scheiding uw ex-partner komt te overlijden, dan heeft u recht op deze pensioenuitkering. Als het partnerpensioen op risicobasis is geregeld, dan is dit vergelijkbaar met een overlijdensrisicoverzekering. Er wordt alleen premie betaald en geen bedrag gespaard. Hierdoor is er bij scheiding geen recht op een bijzonder partnerpensioen. Als na de scheiding uw ex-partner komt te overlijden ontvangt u geen bijzonder partnerpensioen.

Breng uw financiële risico tijdig in beeld

Als uw ex-partner komt te overlijden kan dit grote financiële gevolgen voor u en uw kinderen hebben. Zeker als u geen recht heeft op bijzonder partnerpensioen omdat het partnerpensioen op risicobasis was geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u na de scheiding partner- en/of kinderalimentatie ontvangt. Als uw ex-partner overlijdt vallen deze inkomsten weg. Maar ook uw kosten voor de zorg voor de kinderen (bijvoorbeeld voor extra kinderopvang of studie) kunnen behoorlijk stijgen. Hier staat tegenover dat u wellicht recht heeft op een ANW uitkering. Het is belangrijk uw risico bij overlijden van uw ex-partner in beeld te brengen. U kunt dan tijdig maatregelen nemen om dit risico te verkleinen of zelfs weg te nemen.

Let op: dit geldt ook bij samenwoners!

Ook samenwoners kunnen na de scheiding recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Hiervoor moet de partner voor de scheiding wel al zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. En uiteraard geldt ook voor samenwoners dat er alleen een bijzonder partnerpensioen is als het partnerpensioen niet op risicobasis is geregeld. Omdat samenwoners steeds vaker samen kinderen hebben, is het ook voor hen van belang om na de scheiding de financiële risico’s bij overlijden van de ex-partmer tijdig in beeld te brengen.

Laat u goed begeleiden!

Vraag zo snel mogelijk na de scheiding aan uw adviseur om voor u inzichtelijk te maken welk financieel risico u loopt indien uw ex-partner komt te overlijden. U kunt dan tijdig de nodige maatregelen nemen om dit risico zo klein mogelijk te maken.

Gaat uw ex-partner met pensioen? Mogelijk heeft u nog rechten!

Home / Blog

Het komt regelmatig voor dat op moment van de echtscheiding er niets is geregeld of vastgelegd over de verdeling van het pensioen. Toch kunt u, als u in het verleden gescheiden bent en uw ex-partner met pensioen gaat, nog recht hebben op een deel van dit pensioen. Ook al heeft u hierover nooit afspraken gemaakt.

De datum waarop u gescheiden bent is belangrijk

Of u recht heeft op een deel van het pensioen van uw ex-partner wordt bepaald door de regelgeving die op uw echtscheiding van toepassing is. De datum waarop u en uw ex-partner gescheiden zijn is hiervoor bepalend. Dit is de datum waarop uw echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.

Bent u gescheiden na 30 april 1995?

Als u na 30 april 1995 bent gescheiden geldt voor u de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet heeft u recht op de helft van het door uw ex-partner tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Als u binnen twee jaar na de echtscheiding melding heeft gemaakt van uw scheiding bij de pensioenuitvoerder, krijgt u uw deel, op moment dat uw ex met pensioen gaat, rechtstreeks uitbetaald. Als u geen of te laat melding heeft gedaan bij de pensioenuitvoerder is uw wettelijk recht evengoed blijven bestaan. Uw ex-partner ontvangt dan het gehele pensioen en dient uw deel zelf aan u over te maken. Dit gaat om de helft van het bruto pensioen voor zover dit tijdens uw huwelijk was opgebouwd. Deze betaling is fiscaal bij u belast en voor uw ex aftrekbaar.

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995?

Vóór 30 april 1995 is de vereveningswet niet van toepassing. Bent u gescheiden in de periode tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 en was u gehuwd in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding? Dan is het arrest “Boon van Loon” mogelijk op uw situatie van toepassing. In dat geval heeft u recht op verrekening van de waarde van het pensioen van uw ex-partner. Dit recht op verrekening geldt niet alleen voor het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, maar ook voor het pensioen uit de periode ervóór. Of u nu alsnog recht heeft op verrekening van de waarde van een deel van het pensioen van uw ex-partner hangt af van de afspraken zoals u deze destijds heeft vastgelegd bij de echtscheiding.

Bent u gescheiden vóór 27 november 1981?

Bent u vóór 27 november 1981gescheiden en heeft u in het verleden geen afspraken over het pensioen gemaakt of actie hiervoor ondernomen? Dan heeft u nu geen mogelijkheid meer om aanspraak te maken op een deel van het pensioen van uw ex.

Gaat u zelf met pensioen en bent u gescheiden? Ga dan na of u geen risico loopt.

In de situatie dat u nu zelf met pensioen gaat, kan het ook zo zijn dat uw ex-partner nog recht heeft op een deel van uw pensioen. Als u bij de echtscheiding geen afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, loopt u mogelijk het risico dat u nog een deel van uw pensioen aan uw ex-partner moet afstaan. Ook al bent u dus al jaren geleden gescheiden. Is dit mogelijk voor u van toepassing? Laat u hierover dan goed informeren om onnodige verrassingen te voorkomen.

Melding echtscheiding aan pensioenuitvoerder vaak vergeten

Als u gaat scheiden, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de verevening van het opgebouwde ouderdomspensioen en deze tijdig te melden. Alle pensioenuitvoerders moeten uiterlijk twee jaar na de echtscheiding op de hoogte worden gesteld van de gemaakte afspraken. Uit onderzoek blijkt dat dit vaak niet gebeurt. Dit heeft tot gevolg dat er grote problemen ontstaan bij de uitbetaling van het ouderdomspensioen op het moment dat u of uw ex-partner met pensioen gaat.

Wat is verevening?

Pensioenverevening is een wettelijke regeling. Bij pensioenverevening wordt het ouderdomspensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd verdeeld tussen u en uw ex-partner. Op basis van de wet krijgt ieder, op het moment dat de pensioendatum van de pensioengerechtigde is bereikt, de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen uitbetaald. U kunt hiervan afwijken door hier samen met uw partner afspraken over te maken en vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Heeft u in het verleden huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan kunnen ook hierin afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Waarom moet ik de afspraken tijdig melden aan de pensioenuitvoerder?

Als u bent gescheiden moet u volgens de wet binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder de afspraken over de pensioenverevening melden. Alleen dan betaalt de pensioenuitvoerder ieders deel van het ouderdomspensioen individueel uit. U hoeft hier dan zelf in de toekomst verder niets voor te doen. De standaardverevening (ieder krijgt de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen) kunt u individueel aan de pensioenuitvoerder melden. Ongeacht of u hierover met uw partner afspraken heeft gemaakt. Als u met uw partner afwijkende afspraken over de pensioenverevening heeft gemaakt, dient u de pensioenuitvoerders hierover samen te informeren.

Hoe informeer ik mijn pensioenuitvoerder?

Om de pensioenuitvoerder te informeren moet u gebruik maken van het formulier van de overheid: “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding”. Alle pensioenuitvoerders dienen afzonderlijk met dit formulier te worden geïnformeerd. Om de melding te vereenvoudigen is recent het formulier vernieuwd. Deze vindt u op: klik hier.

Wat gebeurt er als ik mijn pensioenuitvoerder niet tijdig informeer?

Als u de pensioenuitvoerder niet of niet tijdig met het verplichte formulier informeert, blijft het wettelijk recht op verevening bestaan. Op het moment van pensionering zal de pensioenuitvoerder echter het gehele pensioen aan de pensioengerechtigde uitbetalen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het tussen u en uw ex-partner overmaken van het verevende pensioenbedrag. Dit kan tot grote praktische en fiscale problemen leiden. Deskundig advies over het vastleggen van de afspraken over de verevening van het pensioen en de tijdige melding daarvan, kan deze onnodige problemen in de toekomst voorkomen.