Wat zeggen de statistieken omtrent scheidingen in de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023?

De tweede vrijdag van september wordt als de ‘Dag van de Scheiding’ gemarkeerd, een dag die in het leven is geroepen om stil te staan bij het feit dat op deze dag in 1796 de eerste officiële echtscheiding in Nederland plaatsvond. In de meer dan 200 jaar die sindsdien zijn verstreken, hebben we verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van echtscheidingen gezien. Maar hoe zit het vandaag de dag met deze ontwikkelingen? Worden er nog steeds veel huwelijken gesloten? Welke regelgeving verandert en hoe zit dit op juridisch vlak? En welke invloed heeft dit op zowel het aangaan van huwelijken als het regelen van echtscheidingen? Wij vertellen u heel graag meer. 

Regelgeving partneralimentatie en woonbudget

In de Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 zien we enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op uw financiële situatie en woonsituatie wanneer er een scheiding plaatsvindt. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw inkomen, maandelijkse uitgaven en de zoektocht naar een nieuwe woning.

Afbouw van fiscale aftrek partneralimentatie:

Sinds 2020 is er een geleidelijke afbouw van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie. In het afgelopen jaar is dit percentage gedaald. Deze verandering heeft invloed op het bedrag dat u kunt terugkrijgen van de belasting. Stellen die voor 2023 getrouwd zijn, hebben de mogelijkheid om een verzoek tot herziening in te dienen. Deskundigen verwachten dat het aantal aanvragen voor herziening in 2023 zal toenemen.

Van partneralimentatie naar woonbudget:

Vanaf begin 2023 wordt de partneralimentatie berekend op basis van uw netto-inkomen. Dit nieuwe systeem, het ‘woonbudget’ genoemd, vervangt het vroegere uitgangspunt van het netto besteedbaar inkomen voor huisvesting. Hoewel dit nieuwe systeem op papier voorspelbaarder lijkt, blijkt het in de praktijk complexer te zijn. Indien u problemen ondervindt bij het vaststellen van partner- of kinderalimentatie door het nieuwe woonbudget, of als u door deze nieuwe regeling betalingsproblemen ervaart, wordt het aanbevolen om een mediator te raadplegen voor mogelijke oplossingen.

Trendbreuk in de woningmarkt:

Voor mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een koopwoning, zijn er nieuwe uitdagingen. Het vinden van een betaalbare woning blijft een uitdaging, met het huidige woningtekort dat naar verwachting tot minstens 2025 zal blijven stijgen. Dit heeft geleid tot aanzienlijke stress bij stellen. En dat zien we ook terug in de statistieken. Meer dan de helft (52,4%) van de gescheiden stellen heeft veel tot zeer veel stress ervaren dat verband houdt met de aanschaf van een koopwoning. In 2022 zijn de gemiddelde huizenprijzen ten opzichte van het jaar ervoor met 13,6% gestegen. Toch was dit percentage stijging al een minder sterke toename vergeleken met de jaren ervoor. En deze daling wordt ook dit jaar gezien, wat zorgt voor een trendbreuk op de woningmarkt. Het tekort wordt verergerd door uitgestelde bouwprojecten.

Scheiden als ondernemer en de nieuwe regelgeving en pensioenregeling vanaf 2024

Met ruim 2,1 miljoen ondernemingen in Nederland in januari 2023, waarvan 15,9% in een scheidingssituatie verkeert of heeft verkeerd, is het belangrijk om te begrijpen hoe dit van invloed kan zijn op de (financiële) gezondheid van uw bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat het zelden voorkomt dat u uw onderneming verliest tijdens een scheiding. Dit verklaart waarom de onderneming meestal niet de grootste bron van stress is gedurende het scheidingsproces. Ongeveer 70% van de scheidende ondernemers ervaart weinig tot geen stress met betrekking tot hun bedrijf. Toch is er angst voor persoonlijk nadeel tijdens de scheiding, vooral als de ex-partner geen rol heeft gespeeld in het bedrijf en volgens de ondernemer zelf geen recht heeft op de winst. Onderwerpen die wel stress kunnen veroorzaken bij ondernemers zijn onder andere de verdeling van het bedrijf, financiële zaken en de toekomst van het bedrijf.

Pensioenverdeling vanaf 2024 

In 2023 is de pensioenverdeling reeds aangepast. Waarschijnlijk kunt u er vanaf 2024 voor kiezen om maximaal 10% van uw totale opgebouwde pensioen in één keer uit te laten keren. Dit bedrag kan worden uitgekeerd zonder de noodzaak om uw ex-partner in te lichten of diens toestemming te verkrijgen. Echter, deze regeling heeft invloed op de hoogte van het inkomen van zowel u als uw ex-partner. Deze eenmalige uitkering valt namelijk onder de inkomstenbelasting, wat mogelijk leidt tot een verhoogde belastingafdracht. Let op! Vooralsnog gaat dit om een wetsvoorstel, en nog niet om een definitieve wetswijziging. 

Evoluerende trends en aanpassingen

Wij hopen dat deze inzichten u helpen om beter te begrijpen hoe de veranderingen en nieuwe regelingen in de praktijk van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie en uw toekomstige woonsituatie. Voor gedetailleerde informatie en inzage in alle statistieken kunt u de gehele Nationale Echtscheidingsmonitor 2023 lezen. Uiteraard staat Scheidingsexpert heel graag voor u klaar als u gaat scheiden en juridisch advies of mediation nodig heeft. Neem gerust contact met ons op.

Aftrekbare kosten bij partneralimentatie: een ongelijke behandeling

Bij het betalen van partneralimentatie mag de ontvanger de gemaakte kosten aftrekken van de belastingen. Dit lijkt echter een ongelijke behandeling, aangezien de betaler van alimentatie geen scheidingskosten mag aftrekken. In dit artikel bespreken we de redenen achter deze ongelijke behandeling en de mogelijke gevolgen ervan. Uiteindelijk geven we advies over het afstemmen van de aangifte met uw ex-partner.

Geen gelijke behandeling

Volgens de Wet Inkomstenbelasting mogen kosten die gemaakt worden om een uitkering te ontvangen of te behouden, worden afgetrokken van de inkomsten. Dit geldt ook voor de ontvangers van partneralimentatie. Echter, voor de betaler van alimentatie geldt deze regel niet. Hoewel u de partneralimentatie mag aftrekken van uw inkomsten, mag u de scheidingskosten die u hiervoor maakt niet aftrekken. Dit creëert een ongelijke behandeling tussen de ontvanger en de betaler van alimentatie.

Krijgen vs. besteden van inkomen

Volgens de rechter is deze ongelijke behandeling toegestaan. Zelfs de Hoge Raad heeft deze ongelijkheid goedgekeurd. De reden hiervoor is dat de wet een onderscheid maakt tussen kosten die te maken hebben met het krijgen van inkomen, en kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen. Kosten die verband houden met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn.

Stem uw aangifte af met uw ex-partner

Wanneer er sprake is van partneralimentatie, controleert de Belastingdienst of de aangiftes van de betaler en de ontvanger op elkaar aansluiten. Wat u aftrekt, moet overeenkomen met wat uw ex-partner aangeeft. Als dit niet het geval is, kan de Belastingdienst correcties en mogelijk boetes opleggen. Dit kan ook leiden tot extra problemen tussen u en uw ex-partner. Daarom is het belangrijk om de aangifte inkomstenbelasting voor het scheidingsjaar goed af te stemmen met uw ex-partner. Het is verstandig om deskundig advies in te winnen om dit proces soepel te laten verlopen.

Hoewel het betalen van partneralimentatie en het aftrekken van kosten een ongelijke behandeling lijken te creëren, is dit volgens de wet en de rechter toegestaan. Kosten die te maken hebben met het verkrijgen van inkomen kunnen aftrekbaar zijn, terwijl kosten die te maken hebben met het besteden van inkomen dat niet zijn. Het is belangrijk om de aangifte goed af te stemmen met uw ex-partner, vooral bij situaties met fictieve partneralimentatie, om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. 

Gaan u en uw partner uit elkaar en bent u op zoek naar de juiste begeleiding van uw echtscheiding? Onze Scheidingsexperts helpen u graag met hun fiscale, financiële en juridische kennis. 

Gescheiden en op vakantie met kinderen. Kan dat zomaar?

Het is zomervakantie. Tijd dus om op vakantie te gaan. Maar als u (minderjarige) kinderen hebt en gescheiden bent, kan dit soms lastig zijn. Want hoe regelt u dit met uw ex-partner? Kunt u gewoon op vakantie gaan of moet uw ex toestemming geven? Daarbij zijn er een aantal praktische zaken waar u rekening mee moet houden als gescheiden ouder. Wij vertellen u hoe het zit en waar u aan moet denken. 

Samen afspraken maken

Tijdens de scheiding maken u en uw ex-partner afspraken over de kinderen, die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hieronder vallen ook afspraken over de verdeling van de vakanties met de kinderen.

Heeft u toestemming nodig van uw ex?

Wilt u met de kinderen op vakantie, dan kan het zijn dat u toestemming nodig hebt. Dit is afhankelijk van wie het ouderlijk gezag heeft. Er zijn 3 mogelijke situaties:

 1. U heeft alleen het ouderlijk gezag. U heeft dan géén toestemming van uw ex nodig. Bij een controle moet u wel kunnen bewijzen dat u alleen gezag heeft. Dat kan bijvoorbeeld met een uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van de kinderen, het gezagsregister of een internationaal geboorteakte van uw kinderen met de namen van de ouders.
 2. U en uw ex-partner hebben beiden het ouderlijk gezag over jullie minderjarige kinderen. In dit geval heeft u, als u naar het buitenland reist met de kinderen, schriftelijke toestemming van uw ex nodig.
 3. Alleen uw ex-partner heeft het ouderlijk gezag. Als u geen ouderlijk gezag hebt, moet uw ex-partner u schriftelijke toestemming geven om met de kinderen op vakantie te gaan.

Heeft u toestemming nodig, dan regelt u dit met het toestemmingsformulier ‘toestemming voor reizen naar het buitenland met een minderjarige’. Met dit formulier geeft uw ex u (of u uw ex) toestemming om met de kinderen op vakantie te gaan. U en uw ex-partner moeten dit beide voor elk kind invullen en ondertekenen. 

Welke documenten moet ik meenemen?

Bij het voorbereiden van uw vakantie is het verstandig niet alleen een mooi vakantieadres uit te zoeken, maar ook uw papieren in orde te maken. Als gescheiden ouder zijn er namelijk een aantal documenten die u mee moet nemen:

 • een geldig paspoort of ID-kaart voor uw kind(eren);
 • het formulier ‘toestemming voor reizen naar het buitenland met een minderjarige’ (indien van toepassing);
 • een kopie van het paspoort van uw ex-partner die toestemming heeft gegeven;
 • recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is een verklaring waaruit de naam, geboortedatum, adres en woonplaats blijken. Dit kunt u meestal digitaal opvragen bij de gemeente;
 • een recent uittreksel uit het gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank);
 • de uitspraak van de rechter met betrekking tot het gezag en omgang (als dit aanwezig is);
 • het ouderschapsplan (als dit aanwezig is).

Hou rekening met extra controle op reisdocumenten

Omdat er tegenwoordig meer aandacht is voor internationale kinderontvoeringen, is de controle door de Koninklijke Marechaussee op de juiste reisdocumenten van meereizende kinderen extra aangescherpt. Met name als blijkt dat het kind een andere achternaam heeft dan de ouder met wie hij of zij meereist. Dit is vaak het geval als de kinderen de achternaam van hun vader dragen en met de moeder meereizen, die haar meisjesnaam aanhoudt. Ook wordt een controle uitgevoerd als kinderen bijvoorbeeld maar met een enkel ticket reizen in plaats van een retourticket. Daarnaast is het handig om een kopie van de geboorteakte van de kinderen mee te nemen, hieruit blijkt wie de ouders zijn. Dit is geen verplicht document, maar een eventuele controle kan hierdoor wel sneller verlopen.

Tip: begin op tijd!

Omdat u een aantal documenten moet opvragen, is het handig om op tijd te beginnen met het in orde maken van deze papieren. Wees er ook op bedacht dat als u op reis gaat bepaalde landen soms ook aanvullende voorwaarden (denk aan visa) stellen voor het reizen met minderjarigen. Neem hierover contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat.

Als bij controle blijkt dat de papieren niet compleet of niet in orde zijn, loopt u mogelijk vertraging op. U loopt dan zelfs het risico om de vlucht te missen.
Zorg dus voor een goede voorbereiding van uw vakantie met de kinderen, dan kunnen jullie met een gerust hart en ontspannen gevoel weg! Heeft u nog vragen? Weet u niet zeker of u toestemming van uw ex-partner nodig hebt, of heeft u hulp nodig om dit te regelen? Onze Scheidingsexperts staan voor u klaar en helpen u graag op weg naar een zorgeloze vakantie!

Een echtscheidingsbeslissing aanvechten?

05-07-2023

Wanneer u geconfronteerd wordt met een echtscheidingsbeslissing die u wilt aanvechten, kan dit verschillende redenen hebben. Misschien bent u het niet eens met de verdeling van bezittingen of financiële regelingen, of heeft u zorgen over de voogdijregeling voor uw kinderen. In deze gevallen is het belangrijk om te weten dat u mogelijk juridische opties heeft om uw zaak opnieuw te bekijken en uw standpunt naar voren te brengen. Welke opties en mogelijkheden zijn dit? Daar vertellen we u graag meer over in dit blogbericht. 

Constructieve communicatie door mediation

De eerste stap die we bij Scheidingsexpert aanbevelen, is om te proberen een constructieve communicatie te behouden met uw voormalige partner. Onze mediators kunnen u helpen bij het voeren van gesprekken en onderhandelingen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Mediation is een flexibele en persoonlijke benadering, waarbij de belangen van beide partijen worden behartigd en er ruimte is voor compromissen. Bij Scheidingsexpert werken we samen met een team van professionele mediators die oplossingsgericht denken. Wij zijn er dan ook trots op dat in 95% van onze mediations de overlegscheiding lukt waardoor een vechtscheiding voorkomen wordt. 

Is mediation niet meer mogelijk? 

Als er echter geen overeenstemming kan worden bereikt via mediation en u ervan overtuigd bent dat u uw zaak wilt aanvechten, zijn er verdere juridische stappen mogelijk. In dit stadium is het belangrijk om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen. Deze professional zal uw zaak grondig beoordelen, u informeren over uw rechten en opties, en u begeleiden gedurende het proces. Bij Scheidingsexpert werken we samen met diverse advocaten. Neem gerust eens contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Het is wel belangrijk op te merken dat het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing een tijdrovend en emotioneel belastend proces kan zijn. Daarom moedigen we bij Scheidingsexpert altijd aan om eerst mediation te proberen, omdat dit vaak tot snellere en bevredigende oplossingen leidt. Onze mediators zijn getraind in het faciliteren van constructieve gesprekken en kunnen u helpen om tot overeenstemming te komen op een manier die rekening houdt met uw persoonlijke behoeften en belangen.

Een juridische procedure starten, waar moet je rekening mee houden?

De duur van een juridische procedure om een echtscheidingsbeslissing aan te vechten kan aanzienlijk variëren. Het hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de beschikbaarheid van de rechtbanken en de werklast van de rechters. Juridische procedures kunnen enkele maanden tot meerdere jaren in beslag nemen. Het is belangrijk om geduldig te zijn en realistische verwachtingen te hebben over de tijdsduur van het proces. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die belangrijk zijn. 

Financiële overwegingen

Het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing kan gepaard gaan met aanzienlijke juridische kosten. Het is essentieel om een duidelijk beeld te hebben van de financiële aspecten, zoals de kosten van het inhuren van een advocaat en eventuele gerechtelijke kosten. Bespreek dit aspect met je advocaat en maak afspraken over de betaling van de juridische kosten. Houdt ook hierbij in gedachte dat mediation een veel goedkopere optie is dan een juridisch traject. 

Emotionele belasting

Een juridische procedure om een echtscheidingsbeslissing aan te vechten kan emotioneel uitdagend zijn. Het kan veel verlichting geven om dingen te delen met vrienden of familie, maar bij Scheidingsexpert staan we ook graag klaar om advies te geven als dat nodig is. 

Wilt u graag hulp inschakelen? 

Bij Scheidingsexpert begrijpen we dat het aanvechten van een echtscheidingsbeslissing een uitdagend proces kan zijn. We raden altijd aan om eerst mediation te proberen, omdat dit vaak leidt tot snellere en bevredigende oplossingen. Als mediation niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kan een juridische procedure een volgende stap zijn. Onze focus ligt op het bieden van mediation met een oplossingsgerichte en persoonlijke aanpak. Wat uw situatie ook is, wij zijn er om u te ondersteunen en te helpen bij het vinden van de beste weg voorwaarts. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Een scheiding en onroerend goed, wat zijn de regels en mogelijkheden?

07-06-2023

Als u gaat scheiden en samen onroerend goed of vastgoed hebt opgebouwd, kan het verdelen van deze eigendommen op het eerste gezicht ingewikkeld lijken. Er zijn echter verschillende regels en mogelijkheden die u kunt gebruiken om deze situatie zo soepel en eerlijk mogelijk te laten verlopen. In deze blogpost zullen we u daarom informeren over de belangrijkste zaken waar u rekening mee moet houden als u gaat scheiden en gezamenlijk aangekochte onroerend goed wilt verdelen.

Verdeling onroerend goed bij scheiding

Wanneer u gaat scheiden en u samen onroerend goed hebt opgebouwd, is de eerste stap om vast te stellen wie de eigenaar is van de woning of (bedrijfs)pand. Dit kan worden vastgesteld aan de hand van de eigendomsakte. In het geval van een gezamenlijk eigendom, bijvoorbeeld als u samen een huis hebt gekocht, moet er een verdeling worden gemaakt. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Verkoop van de woning

Een van de opties is om de woning te verkopen en de opbrengst te verdelen. Dit is vaak de meest voorkomende en eenvoudige manier om de verdeling van de woning te regelen. In sommige gevallen kan het echter zijn dat de woning niet verkocht kan worden, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een economische crisis of een lage marktwaarde van de woning.

Uitkoop van de andere partner

Als u of uw ex-partner graag in de woning wil blijven wonen, kan een van jullie ervoor kiezen om de ander uit te kopen. Dit houdt in dat degene die wil blijven wonen het deel van de woning dat de andere partner bezit, overneemt. Het bedrag dat betaald moet worden, wordt vastgesteld aan de hand van de huidige marktwaarde van de woning en de waarde van de hypotheek.

Gezamenlijk eigendom behouden

Als u beiden in de woning wilt blijven wonen, kan het zijn dat u ervoor kiest om gezamenlijk eigenaar te blijven van de woning. Dit is echter niet altijd een aanbevolen optie omdat dit kan leiden tot spanningen en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen.

Het verdelen van de inboedel

Naast het verdelen van de woning moet er ook een verdeling worden gemaakt van de inboedel, zoals meubels, apparaten en andere persoonlijke eigendommen. Het verdelen van de inboedel kan een emotioneel proces zijn en het kan daarom helpen om hierbij een mediator in te schakelen. Een mediator kan ervoor zorgen dat uw wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden en hij of zij kan bemiddelen bij het vinden van een passende oplossing. Bij Scheidingsexpert helpen wij u heel graag en kunnen we u alle informatie geven op het gebied van inboedelverdeling.

Scheidingsexpert helpt u graag

Als u gaat scheiden en samen onroerend goed of vastgoed hebt opgebouwd, zijn er verschillende opties om deze eigendommen te verdelen. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden of wilt u graag meer informatie over bovengenoemde opties? Neem dan gerust contact met ons op. Onze mediators en scheidingsexpert staan graag voor u klaar.

Een moeilijke scheiding met verschillende meningen en standpunten?

03-05-2023

Wanneer er is besloten om te gaan scheiden, kan er best veel op u afkomen in een kort tijdsbestek. Op emotioneel vlak uiteraard, maar er moeten ook veel – belangrijke – beslissingen worden genomen. Beslissingen waar u waarschijnlijk nog niet eerder over hebt hoeven nadenken, maar waar grote emotionele ladingen aan kunnen hangen, over omgangsregelingen omtrent de kinderen, de verdeling van een koopwoning of onderneming, maar ook wat betreft financiële vraagstukken. 

Een positief proces ondanks emoties

Zijn er kinderen tijdens het huwelijk geboren? En zo ja, hoe gaat de omgang met hen na de scheiding zijn? Is er een koophuis? En wordt deze woning verkocht of is het een wens van u of uw ex-partner om op het – nu nog – gezamenlijke adres te kunnen blijven wonen? Is dat überhaupt financieel mogelijk? Het scheidingsproces is vaak een rollercoaster en soms kan het ook voorkomen dat er verschillende meningen en standpunten worden ingenomen, waardoor het nemen van definitieve beslissingen niet makkelijker wordt gemaakt. 

Bij Scheidingsexpert komen we regelmatig stellen tegen die er samen even niet uit kunnen komen, op welk punt dan ook. De emoties lopen op, u en/of uw ex-partner wensen beiden andere uitkomsten en het kan dan lastig zijn om op een rustige manier tot oplossingen te komen waar iedereen achter staat en waar u beiden ook financieel goed uitkomt. Toch kan ook een ‘moeilijke scheiding’ worden omgeturnd naar een positief proces. Geschillenbeslechting op het gebied van echtscheidingen hoeft namelijk echt niet altijd met behulp van een advocaat of juridisch specialist. De oplossing? Mediation. 

Geschillenbeslechting oplossen met de mediator 

Een mediator is de – in sommige gevallen broodnodige – onpartijdige derde partij die kan helpen om de communicatie te verbeteren en het proces van uw scheiding te vergemakkelijken. Op die manier kunt u altijd met een positief gevoel terugkijken op de echtscheiding, ook als u juist op dit moment (nog) denkt in een moeilijk scheidingstraject te zitten of – nog erger – zelfs de term vechtscheiding in de mond hebt genomen.

Zelf de regie in handen houden

Een belangrijk voordeel van het werken met een mediator tijdens een scheiding is dat het proces minder conflictueus kan zijn dan wanneer u naar de rechtbank gaat. In plaats van dat de rechter een uiteindelijke beslissing neemt, heeft u namelijk zelf de controle over de uitkomst van het proces, en dat is een geruststellende gedachte voor veel stellen. 

De rol van de mediator

Door samen met de mediator te werken aan verschillende vraagstukken, komt u tot creatieve oplossingen komen die aansluiten bij jullie individuele situatie en behoeften. Belangrijk is ook dat beide partijen aan bod komen, gehoord worden en content zijn met de uitkomst. Maar waar kan de mediator precies bij helpen? Mediation is een allesomvattende term, maar in het geval van een scheiding kan de mediator helpen bij (financiële) vraagstukken die betrekking hebben op: 

 • de omgangsregeling in het geval van kinderen,
 • eventuele kinder- en/of partneralimentatie,
 • de verdeling van gezamenlijke eigendommen en/of schulden,
 • zaken omtrent een eventuele onderneming,
 • en/of algemene financiën. 

Daarnaast heeft de mediator ook een ondersteunende rol. Hij of zij helpt als er emotionele ondersteuning of betere communicatie nodig is en zet zaken in een breder perspectief waardoor begrip voor elkaars situatie ontstaat. Maar, de mediator is ook dé partij als het gaat om conflictbeslechting. En ook al klinkt dat als het minst leuke gedeelte van het mediationtraject, het is wel het onderdeel met het grootste effect. Door conflicten tijdig op te lossen wordt de scheiding namelijk veel beter afgehandeld, zowel financieel als emotioneel. Niet alleen fijn voor de (bijna) ex-partners, maar zeker ook voor eventuele kinderen.

Geen moeilijke scheiding bij Scheidingsexpert

Een respectvolle en constructieve – positieve – scheiding is belangrijk om de emotionele gezondheid van u en uw eventuele kinderen te beschermen. Scheiden zonder of in ieder geval met zo min mogelijk stress en emotionele pijn is absoluut mogelijk. Daarnaast kan het de toekomstige relatie tussen jullie, eventuele kinderen en de financiële gezondheid enorm verbeteren als de scheiding goed en positief wordt afgehandeld. Genoeg redenen om juridische geschillenbeslechting te voorkomen en te kiezen voor een positieve, doelgerichte en persoonlijke aanpak. Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden voor mediation bij Scheidingsexpert en wilt u ervoor zorgen dat er geen moeilijke scheiding ontstaat? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan heel graag voor u klaar om de mogelijkheden verder toe te lichten. 

In 2020 gescheiden met een lijfrente? Let op uw aangifte IB!

15-02-21

Bent u in 2020 gescheiden en had u of uw ex-partner een lijfrente? Dan is deze meestal meegenomen in de verdeling of verrekening van het vermogen. U bent dan verplicht om in de aangifte inkomstenbelasting een bedrag als inkomen bij te tellen of u kunt een bedrag in aftrek brengen. Voor uw ex-partner geldt het tegenovergestelde. Dit heeft voor u beiden gevolgen voor de te betalen inkomstenbelasting. Dus is het belangrijk dat dit goed door u beiden in de aangifte wordt verwerkt. Gebeurt dit niet, dan kan dit tot problemen met de Belastingdienst en/of uw ex-partner leiden.

Wanneer recht op een aftrek en wanneer een verplichte bijtelling?

Als bij de scheiding de lijfrente van u is gebleven of aan u is overgedragen, dan heeft u meestal aan de ex-partner de helft van de waarde hiervoor betaald. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat u dit aan de ex-partner betaalde bedrag mag aftrekken. Is de lijfrente van uw ex-partner gebleven of aan hem/haar overgedragen? Dan heeft u hier meestal de helft van de waarde voor ontvangen. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat u dit ontvangen bedrag moet aangeven als inkomen. U betaalt hierover niet alleen inkomstenbelasting, maar mogelijk ook inkomensafhankelijke premie ZVW. Dit is afhankelijk van uw totale inkomen. Let op: dit bedrag is anders als in het verleden niet alle premies of inlegbedragen van de lijfrente fiscaal zijn afgetrokken.

Aftrekken of bijtellen, maar hoe?

Als u een bedrag kunt aftrekken, dan vult u deze in uw aangifte in onder de post “uitgaven voor een onderhoudsverplichting”. Als u een bedrag als inkomen moet bijtellen, dan vult u dit in onder de rubriek “periodieke uitkeringen en verstrekkingen”.

Er is een belastinglatentie toegepast

Omdat de lijfrente een bruto waarde heeft (er moet in de toekomst nog belasting over worden betaald), wordt bij de bepaling van de waarde bij de scheiding vaak een zogenoemde IB-latentie in mindering gebracht. De bruto waarde wordt hierdoor al fictief netto gemaakt. Ook dan moet er de helft van deze fictieve netto waarde in de aangifte als ontvangen inkomen worden aangegeven of heeft u recht op het aftrekken van dit bedrag. De verlaging van de waarde door de IB-latentie voorkomt dit niet. Hierdoor ontstaat een oneerlijke situatie tussen u en uw ex-partner. Bij het doen van de aangifte kan dit in onderling overleg en met deskundige hulp vaak nog worden opgelost.

Voorbeeld

Ben en Maaike zijn in 2020 gescheiden. De lijfrente van Ben (bruto waarde € 10.000, premie volledig afgetrokken) is in de verdeling van het vermogen van Ben gebleven. Maaike heeft hiervoor € 5.000 ontvangen. Eigenlijk betaalt Ben te veel aan Maaike, hij houdt € 10.000 bruto geld en betaalt haar € 5.000 netto. Om dit te compenseren, mag Ben in de aangifte IB 2020 € 5.000 aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Maaike moet dit zelfde bedrag als ontvangen periodieke uitkering en verstrekking aangeven.

Als zij bij de scheiding een IB-latentie hebben toegepast (bijvoorbeeld 30%, waarde na latentie € 7.000), heeft Maaike van Ben € 3.500 ontvangen. Ook nu mag Ben het betaalde bedrag in zijn aangifte aftrekken en moet Maaike over € 3.500 IB betalen. Dit is voor Ben dubbel voordeel (€ 1.500 minder betaald door latentie en nog een IB teruggaaf over € 3.500), maar voor Maaike dubbel nadeel (€ 1.500 minder ontvangen door de latentie en nog IB te betalen over € 3.500). Met deskundige hulp kan dit bij het doen van de aangifte vaak nog worden opgelost.

Een lijfrente bij afkoop partneralimentatie of pensioenverrekening?

Krijgt u maandelijks lijfrente-uitkeringen omdat de partneralimentatie is afgekocht of het pensioen van uw ex-partner is verrekend? Op deze uitkering is al loonbelasting in mindering gebracht. U ontvangt van uw verzekeraar of bank een jaaropgaaf. De gegevens daaruit kunt u invullen in uw aangifte inkomstenbelasting bij “periodieke uitkeringen en verstrekkingen”.

Heeft u met uw bestaande lijfrente de te betalen partneralimentatie afgekocht of uw pensioen verrekend, dan heeft u meestal geen recht op aftrek. Alleen als u in het verleden niet alle premies of inlegbedragen van uw lijfrente heeft afgetrokken, is dit voor een evenredig deel van het bedrag wel het geval.

Heeft u vragen over de verwerking van de fiscale gevolgen van de lijfrente en uw scheiding? Onze scheidingsexperts helpen u hier graag mee.

15-02-21

Indexeringspercentage 2021 vastgesteld op 3%

19-10-20

De kinder- en partneralimentatie zijn gekoppeld aan de lonen. Als de lonen stijgen, stijgt ook de alimentatie. Dit heet indexering. Hoe groot de stijging voor het nieuwe jaar is, stelt de overheid elk jaar in oktober/november vast. Voor 2021 is het percentage vastgesteld op 3%.

Verplicht bij kinderalimentatie

Betaalt u kinderalimentatie aan uw ex-partner? Dan moet u deze indexering door berekenen. Dit betekent dat u in 2021, 3% meer kinderalimentatie moet betalen ten opzichte van 2020. In overleg met uw ex-partner mag u in plaats van deze indexering in het convenant ook een andere vorm van automatische aanpassing vastleggen. Bijvoorbeeld een verhoging met een vast bedrag per jaar.

Partneralimentatie en scheidingsconvenant

Als u partneralimentatie betaalt en u heeft met uw ex-partner in het convenant afgesproken dat de indexering niet wordt toegepast, dan hoeft u deze niet door te berekenen. Hebben u en uw ex -partner de indexering niet uitgesloten? Dan moet u deze wel toepassen.

Met terugwerkende kracht indexeren

Stel dat u en uw ex-partner zijn vergeten om de indexering toe te passen. Dan kunt u dat met terugwerkende kracht nog doen. Komt u er samen niet uit? Via de rechter kan alleen de afgelopen 5 jaar worden gecorrigeerd.

19-10-20

In 2019 alimentatie ontvangen of betaald? Vergeet de aangifte inkomstenbelasting niet!

24-02-20

Bent u in 2019 gescheiden en betaalt of ontvangt u alimentatie? Verwerk dit dan goed in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u dit namelijk niet goed, of helemaal niet verwerkt kan dit problemen met de belastingdienst tot gevolg hebben. Ook is het belangrijk om het bedrag van de alimentatie in uw aangifte goed af te stemmen met uw ex. Dit voorkomt vragen en correcties achteraf en onnodige discussies met uw ex.

Kinderalimentatie

Betaalt u kinderalimentatie dan is het betaalde bedrag niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ontvangt u kinderalimentatie dan hoeft u hierover geen inkomstenbelasting af te dragen. Dus of u nu kinderalimentatie ontvangt of betaalt, u hoeft dit niet in uw aangifte aan te geven.

Partneralimentatie

Bij partneralimentatie is dit anders. Als u partneralimentatie betaalt, dan is deze meestal voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij de vaststelling van het te betalen bedrag is hier rekening mee gehouden. Als u partneralimentatie ontvangt, dan is het belangrijk dat u deze als inkomen opgeeft. Als u dit vergeet en uw ex heeft deze wel als aftrekpost in de aangifte opgevoerd, dan krijgt u alsnog een te betalen aanslag. Dit wordt actief door de belastingdienst gecontroleerd. Heeft u partneralimentatie ontvangen? Dan kunt u naast de aanslag inkomstenbelasting ook een te betalen aanslag inkomensafhankelijke premie ZVW ontvangen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Voorwaarden om partneralimentatie te mogen aftrekken van de inkomstenbelasting

Niet in alle gevallen is betaalde partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. Daarvoor moet in ieder geval aan de volgende eisen worden voldaan:

 • de afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd of in een uitspraak van de rechter staan
 • de betaling moet periodiek zijn (tenzij u de partneralimentatie heeft afgekocht)
 • de partneralimentatie moet uit het inkomen of vermogen van de betaler zijn voldaan
 • de plicht moet voortvloeien uit het familierecht
 • er moet feitelijk sprake zijn van een bijdrage in het levensonderhoud

Enkele situaties waarin partneralimentatie meestal niet aftrekbaar is

 • U woonde voor de echtscheiding al apart en er is maandelijks partneralimentatie ten laste van het gemeenschappelijk inkomen of vermogen betaald.
 • U heeft mondeling met uw ex afgesproken dat er maandelijks partneralimentatie wordt betaald.
 • U heeft beiden een vergelijkbaar loon maar heeft toch een betaling van partneralimentatie in het convenant afgesproken (bijvoorbeeld in verband met de zorg voor de kinderen).
 • U heeft afgesproken dat er partneralimentatie wordt betaald omdat de betaler het recht had om in de oude woning te blijven wonen.

Hoe verwerkt u partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting?

De ontvangen partneralimentatie vult u in uw aangifte inkomstenbelasting in onder de post periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Betaalde partneralimentatie is een aftrekbare uitgave voor een onderhoudsverplichting en valt onder de persoonsgebonden aftrek.

Kosten

Ontvangt u partneralimentatie, dan zijn de kosten die u heeft gemaakt om deze alimentatie te verkrijgen, onder voorwaarden aftrekbaar. Betaalt u partneralimentatie, dan zijn de door u gemaakte kosten niet aftrekbaar.

Samenwonen en alimentatie

Heeft u samengewoond en betaalt u of uw ex partneralimentatie? Dan is het niet vanzelfsprekend dat deze voor u leidt tot een aftrekpost of een bijtelling voor de inkomstenbelasting. Bij samenwoners is alimentatie namelijk geen wettelijke verplichting . Daarom hanteert de Belastingdienst voor (ex) samenwoners nog strengere eisen.

Meer weten over uw aangifte inkomstenbelasting 2019 en partneralimentatie? Mail of bel ons met uw vraag en één van onze scheidingsexperts neemt hierover contact met u op.

24-02-20

In 2019 gescheiden? De aangifte inkomstenbelasting is een lastige klus!

17-02-20

Het is weer tijd om uw aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan altijd al ingewikkeld zijn, maar is extra complex als u in 2019 gescheiden bent. Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat er in aangiftes na een scheiding helaas veel fouten worden gemaakt. Met niet alleen financiële gevolgen, maar vaak ook met negatieve gevolgen in de contacten met de ex.

Gescheiden maar toch samen de aangifte doen

Veel fouten in belastingaangiften zijn te wijten aan een gebrek aan afstemming tussen de exen. Hierdoor wordt  bijvoorbeeld een aftrekpost door de een wel aangegeven, maar wordt de hiermee samenhangende bijtelpost door de ander vergeten. Of de betaalde hypotheekrente wordt dubbel of helemaal niet afgetrokken. Dit kan tot grote problemen met de Belastingdienst leiden. Ons advies: zorg ervoor dat u de inhoud van uw aangifte altijd afstemt met die van uw ex. Hierdoor kunt u problemen met de inspecteur en ook met uw ex voorkomen.

Waar gaat het meestal mis?

 • U betaalt of ontvangt alimentatie.
 • Heeft u recht op een teruggave of moet u juist belasting betalen? En zijn scheidingskosten aftrekbaar?
 • U of uw ex had een lijfrente.
 • Heeft u recht op een teruggave of moet u juist betalen? Was de afgesproken waarde bij de scheiding dan wel juist? 
 • Uw gezamenlijke woning staat in de verkoop en één van u beiden woont er nog of de woning is al verkocht.
 • Welke rente mag u of uw ex aftrekken? Is er sprake van een zogenaamd woongenot?

Regel op tijd deskundige hulp

Zoals hiervoor al gezegd: aangifte doen na een scheiding is ingewikkeld en leidt vaak tot problemen met de Belastingdienst en de ex. Voorkom deze problemen door op tijd deskundige hulp in te schakelen. Onze scheidingsexperts staan in het hele land voor u klaar.

17-02-20